W sobotę, 1 czerwca 2019 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II, rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej.

Do tego wydarzenia parafia przygotowywała się od 25-31 maja 2019 r. poprzez misje parafialne, które przebiegały pod hasłem „Bóg jest Miłością”. Rekolekcyjne rozważania prowadził ks. Tadeusz Musz CSMA.

Poświęcone tego dnia obiekty mają wielkie znaczenia dla parafii. Boczny ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej jest konstrukcją neobarokową z końca XIX w., natomiast rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem to okres późnogotycki. Usytuowana została ona w miejscu dotychczasowego ołtarza MB Częstochowskiej. Figura ukazuje typ tzw. Niewiasty Apokaliptycznej, opisanej w Apokalipsie św. Jana.

Pomnik św. Jana Pawła II został umiejscowiony na alei prowadzącej do kościoła, nazwanej imieniem Papieża Polaka. Ufundowali go Luba Welgan i Jerzy Filip z Rakszawy, natomiast za wykonanie odpowiedzialny był Władimir Rajczenko z Charkowa na Ukrainie.

Uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył abp senior Józef Michalik. W wygłoszonej homilii zachęcał do współpracy z Duchem Świętym, korzystając z Jego darów: – Jeśli potraficie z Nim nawiązać kontakt, a warto i trzeba nawiązać kontakt przez modlitwę. Uczcie się obcować osobiście Z Bogiem, to jest wielka sprawa. Religia, wiara nie są czymś co jest modą, zwyczajem. To jest interes mój własny, żebym stawał się pełniej człowiekiem.

Zachęta wypływająca z homilii była skierowana do wszystkich zgromadzonych w świątyni, ale szczególnie miała dotknąć serc młodzieży z Rakszawy, której abp Michalik udzielił sakramentu bierzmowania. Na zakończenie poświęcił on znajdującą się w świątyni rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, natomiast po Eucharystii zebrani na uroczystości udali się na plac przed kościołem, gdzie odbyło się poświęcenie i odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II. Podczas poświęcenia abp Michalik zaznaczył, że od momentu poświęcenia nie jest to już pomnik, ale figura, które staje się świętym symbolem.

W uroczystości w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni wierni parafianie oraz rodziny młodzieży bierzmowanej.