W niedzielę, 2 czerwca 2019 r., w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjęli święcenia diakonatu. Poprzez posługę diakonatu nowo wyświęceni podejmą zadania, o których mówią słowa homilii obrzędowej: „Umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu”.

Święcenia diakonatu 2019 – Pakoszówka, parafia pw. św. Jana Chrzciciela, fot. kl. Patryk Szałaj

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pakoszówce podczas uroczystej Mszy Świętej abp Adam Szal udzielił święceń diakonatu 3 alumnom. Byli to:

  • Karol Leń (Brzozów, pw. Przemienienia Pańskiego)
  • Jakub Szczurko (Pakoszówka, pw. św. Jana Chrzciciela)
  • Karol Tomaszewski (Wacławice, pw. MB Królowej Polski)

Rozpoczynając homilię abp Adam Szal, wskazał, że wśród wielu celów, jakie stawiamy sobie w swoim życiu ważne jest, aby swój wzrok skierować do góry – w stronę nieba. Powołaniem naszym jest podobieństwo do Boga-Człowieka, a nasze człowieczeństwo nabrało innego znaczenia w perspektywie Wniebowstąpienia. Abp Adam, odnosząc się do liturgii Słowa w tę Uroczystość Wniebowstąpienia podkreślił, że Bóg pokazuje nam drogę do celu – do zbawienia, która realizuje się poprzez Jezusa w mocy Ducha Świętego. Do tej drogi jesteśmy zaproszeni, abyśmy poprzez służbę – tak jak Jezus – przygotowywali innym drogę do osiągnięcia zbawienia. W tej misji szczególny udział mają wyświęceni do posługi diakoni, którzy poprzez modlitwę, posłuszeństwo i życie w celibacie mają docierać do innych. To szczególne wezwanie, aby postępować ku świętości – podkreślił na zakończenie Metropolita Przemyski.

nie, 2 Cze 2019  ·  5,5 MB  ·  69
Pakoszówka - pw. św. Jana Chrzciciela, 2 czerwca 2019 r.
nie, 2 Cze 2019  ·  1,3 MB  ·  59
Pakoszówka - pw. św. Jana Chrzciciela, 2 czerwca 2019 r.
nie, 2 Cze 2019  ·  245,8 KB  ·  74
Pakoszówka - pw. św. Jana Chrzciciela, 2 czerwca 2019 r.
nie, 2 Cze 2019  ·  2,0 MB  ·  66
Pakoszówka - pw. św. Jana Chrzciciela, 2 czerwca 2019 r.

 

Święcenia diakonatu 2019 – Rogi, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach, święcenia diakonatu z rąk abp. Józefa Michalika otrzymali 3 alumni:

  • Paweł Jakubczyk (Rogi, pw. św. Bartłomieja Apostoła)
  • Jakub Szafran (Krościenko Wyżne, pw. św. Marcina)
  • Piotr Prach (Korczyna, pw. MB Królowej Polski)

Abp Józef już na początku homilii zauważył, że kapłan wszczepiony jest w misję samego Chrystusa, a dla wiernego wypełnienia powierzonych w święceniach zadaniach kapłani potrzebują wsparcia modlitewnego od ludu, dla którego sprawują zleconą posługę. Kaznodzieja wskazał kandydatom do święceń potrzebę otwarcia się na Boże miłosierdzie, by łaskę odkupienia Bożego przekazać tym, do których zostaną posłani. Szczególnym zatem zadaniem dla każdego diakona – jak zauważył Arcybiskup – ma być kształtowanie w sobie wrażliwości na Eucharystię, przy której posługę sprawują kapłani. Na zakończenie abp Józef za św. Pawłem wezwał wyświęcanych na diakonów, aby odnawiali się duchem i przyoblekli nowego człowieka, tak aby już myśleć na sposób Chrystusa – na wszystkich patrzeć wzrokiem Chrystusa.

nie, 2 Cze 2019  ·  2,9 MB  ·  61
Rogi - pw. Miłosierdzia Bożego, 2 czerwca 2019 r.

 

Święcenia diakonatu 2019 – Odrzechowa, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej, bp Stanisław Jamrozek udzielił święceń diakonatu 3 alumnom. Byli to:

  • Bartosz Jakubowski (Odrzechowa, pw. św. Jana Chrzciciela)
  • Łukasz Mendrala (Iwonicz, pw. Wszystkich Świętych)
  • Jakub Jaworski (Rymanów, pw. św. Wawrzyńca)