Jak w każdą sobotę, tak i tym razem – 8 czerwca 2019 r. – ks. Tadeusz Baj zaprasza nas do poznawania postaci doktorów Kościoła oraz czerpania z ich nauki. W kolejnej audycji zaprasza nas do poznania św. Jana Klimaka.

Św. Jan zwany Klimakiem swój przydomek otrzymał od greckiego słowa klimakos, czyli drabina, a to ze względu na jego dzieło, które zatytułował „Drabina do raju”. W swojej audycji ks. Baj przytoczył życiorys Świętego, a także ukazał, że wspomniane dzieło, mimo że kierowane do mnichów, może być także pożyteczne i aktualne dla nas wszystkich.

sob, 8 Cze 2019  ·  24,4 MB  ·  83
Audycja z dnia 8 czerwca 2019 r.