Dyrekcja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”, która odbędzie się 14 czerwca 2019 roku o godz. 9:00 w auli dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków.
Do dyskusji zapraszamy również przedstawicieli innych środowisk naukowych, m. in.: socjologów, pedagogów, psychologów.

Udział w Konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki.

Radio Fara sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.