fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W niedzielę, 9 czerwca 2019 r., w Ostrowie k. Radymna jubileusz 40-lecia istnienia i pracy artystycznej świętowali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”, założony w 1979 r. przez – dziś już świętej pamięci – Franciszka Bloka.

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” rozpoczęła Msza Święte w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ostrowie k. Radymna, której przewodniczył ks. Paweł Storek, pochodzący z Ostrowa, który jeszcze przed podjęciem formacji kapłańskiej był członkiem zespołu. Homilie tego dnia wygłosił natomiast o. Zdzisław Szymczycha: – Przed młodym pokoleniem – młodzieży i dorosłych, którzy mają młodego ducha – przed Ostrowiakami, którzy świętują dzisiaj 40-lecie, przed młodymi całego świata wszystkich języków i kultur czeka zadanie wzniosłe i porywające: być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność z innymi, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich, być twórcami nowej ludzkości, coraz szlachetniejszej kultury, obyczajów, w której wszyscy bracia i siostry, należący do jednej rodziny ludzkiej, będą mogli żyć w pokoju.

Przypominając historie i działalność zespołu kaznodzieja zauważył, że ludzie tworzący zespół, przez swoją działalność: pielęgnowanie tradycji i troskę o ich narodowe i lokalne dziedzictwo, tworzą wspólnotę, która jest częścią całej wspólnoty Kościoła: – Fragment Dziejów Apostolskich mówi o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, która ukształtowała się w Jerozolimie po dniu pięćdziesiątnicy, czyli po zesłaniu Ducha Świętego […] Zespół Pieśni i Tańca Ostrowiacy i wszyscy tu obecni należymy do tej wspólnoty Kościoła, zbudowanego na fundamencie nauki apostołów. I teraz punktem kulminacyjnym jest Msza Święta, to jest bardzo ważne. Tak zawsze było w historii Ostrowiaków. Eucharystia stanowi na przestrzeni 40. lat istnienia zespołu i do dziś ważny moment, odbywały się prymicje, jubileusze i zawsze był zespół. 

Na zakończenie Eucharystii głos zabrała przedstawicielka parafii Barbara Stawarz oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Po zakończonej Mszy Świętej na stadionie odbył się koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”. Koncert ten stał się okazją do radosnego spędzenia niedzieli dla całych rodzin, a ponadto swoje świętowanie mieszkańcy Ostrowa zakończyli zabawą taneczną.

czw, 13 Cze 2019  ·  20,2 MB  ·  114
Ostrów k. Radymna, 9 czerwca 2019 r.
czw, 13 Cze 2019  ·  25,0 MB  ·  138
Ostrów k. Radymna, 9 czerwca 2019 r.