Ojcowie Franciszkanie oraz wspólnota Posłanych w Duchu Świętym zapraszają na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w kościele oo. Franciszkanów w Przemyślu.

Jezus Chrystus żyje! Chcemy ogłaszać tą prawdę, że jest obecny wśród nas, gdy gromadzimy się na Eucharystii. Jest konieczny do życia jak chleb, dlatego jak chleb rozdaje się ludziom i staje się pokarmem. Jezus pragnie mieć realny wpływ na nasze życie. Skorzystajmy z tej okazji by wspólnie go uwielbić, chwalić i błogosławić.

Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.30, po której nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie. Na zakończenie będzie możliwość skorzystania w modlitwy wstawienniczej. Wieczór poprowadzi o. Wojciech Kiełtyka.

Radio Fara sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.