W sobotę, 8 czerwca 2019 r., w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyła się centralna uroczystość z okazji 22. rocznicy pobytu Papieża-Polaka w Krośnie.

Uroczystości związane z 22. rocznicą wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie rozpoczęły się już w sobotę, 1 czerwca, kiedy to przeprowadzony został II Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, natomiast w piątek, 7 czerwca, odbyło się sympozjum dla młodzieży pt. „Godzina Świadectwa”, które poprowadził ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA, a wśród prelegentów znaleźli się zarówno świeccy, jak i kapłani: ks. prał. Tadeusz Biały, Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży; Mariola Rybczak, Nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie i dyrygent Chóru „Echo”; ks. prał. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Kurii Metropolitalnej w Przemyślu; Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP. Na zakończenie sympozjum głos zabrał także ks. prał. Jan Bielec, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, który przypomniał początki rocznicowego sympozjum, które w tym roku odbyło się po raz trzeci.

Udział w sympozjum wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów noszących imię Jana Pawła II z Zarzecza, Jasienicy Rosielnej, Klimkówki, Kopytowej, Łęk Dukielskich, Zręcina oraz SP nr 5 w Krośnie.

pt, 14 Cze 2019  ·  5,1 MB  ·  94
Krosno, 7 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  15,9 MB  ·  99
Krosno, 7 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  10,6 MB  ·  107
Krosno, 7 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  13,0 MB  ·  104
Krosno, 7 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  12,0 MB  ·  94
Krosno, 7 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  1,1 MB  ·  108
Krosno, 7 czerwca 2019 r.

W sobotę, 8 czerwca, centrum głównych uroczystości była Msza Święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Placu Papieskim w Krośnie, której przewodniczyli Metropolita Przemyski abp Adam Szal oraz abp senior Józef Michalik.

Tuż przed Eucharystią odbyło się czuwanie z udziałem chórów i orkiestr dętych, złożonych z ok. 600 osób, podczas którego przypomniano wyjątkowe wydarzenia: kanonizację św. Jana z Dukli oraz poświęcenie kościoła pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, które na zawsze wpisały się w historię Archidiecezji Przemyskiej i ziemi krośnieńskiej.

Rozpoczynając Mszę Świętą abp Adam Szal zaznaczył, że celem tego modlitewnego spotkanie jest dziękczynienie Bogu za osobę św. Jana Pawła II i jego posługę na świecie, w Polsce i naszej archidiecezji: – Dziękujemy za jego słowa, które staramy się wciąż na nowo odczytywać i zgłębiać. Dziękujemy za miłość, którą otacza naszą podkarpacką ziemię, wędrując jako kapłan, potem jako biskup, kardynał i papież.

Homilię tego dnia wygłosił abp senior Józef Michalik. Mówił on o zadaniach, które należą do chrześcijan, które kieruje do nas sam Chrystus przez Słowo Boże, mimo prześladowań i trudności: – To jest realizm, ale także piękno rzeczywistości Kościoła zjednoczonego z Chrystusem, który mocą Ducha Świętego jest wstanie przeciwstawiać się wszelkim potęgom.

Abp Michalik z swoim słowie sięgnął także po nauczanie św. Jana Pawła II, aby przestrzec nas przed zagrodzeniami, które stoją na przeciw naszej wiary i moralności: – Nie wolno zapominać o moralności, o tym, że bez Boga, bez odniesienia do moralności. Bez odrodzenia moralnego ludzie będą ślepi na prawdę i na kłamstwo i widzimy to w wielu różnych okolicznościach, także dzisiejszej naszej polskiej rzeczywistości.

Na kończenie odczytany został list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, a słowo podziękowania do kapłanów, członków chórów i orkiestr dętych oraz zgromadzonych na uroczystości skierował ks. prał. Jan Bielec, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Do oprawy muzycznej przyłączyły się orkiestry dęte z Krosna, Iskrzyni, Beska, Zarszyna, Rymanowa, Haczowa, Krościenka Wyżnego, Odrzykonia, Kańczugi, z Łopuszki Wielkiej, Dynowa, Harty, Gaci, Sieteszy, Miejsca Piastowego, oraz chóry: Archidiecezjalny Chór „Magnificat” z Przemyśla, Chór Mieszany „Echo” z Krosna, Chór CHORUS z Korczyny, Chór „Michael” z Kańczugi, Chór „Legato” ze Szczepańcowej, Chór szkolny „Kamerton” z  Haczowa, Chór Parafialny „Canto divino” z Krościenka Wyżnego, Chór Koloryt z Rymanowa, Chór Parafialny z Iskrzyni, Chór Parafialny ze Zręcina, Chór Parafialny „Cantate” z Iwonicza, Schola Kefas z Krosna, Schola z Łopuszki Wielkiej.

Oprócz uroczystości centralnej z okazji 22. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Krośnie w sobotę, 8 czerwca 2019 r., odbyły się także inne wydarzenia towarzyszące, które odbyły się w kolejnych dniach, tj. Koncert Papieski w wykonaniu Kameralnej Orkiestry im. Johanna Straussa pod dyrekcją Marka Czekały w niedzielę, 9 czerwca oraz Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego w poniedziałek, 10 czerwca. Wydarzenia te odbyły się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.