W piątek, 21 czerwca 2019 r., wspólnota akademicka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu zakończyła dziś kolejny rok pracy formacyjnej i naukowej.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. Wszystkich zgromadzonych na Eucharystii przywitał natomiast ks. dr Konrad Dyrda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił abp Adam Szal. W kontekście całorocznej pracy formacyjnej w seminarium oraz pracy duszpasterskiej Metropolita Przemyski podjął refleksję nad słowami Pisma Świętego: – Są takie skarby, które trzeba gromadzić, które trzeba poszukiwać. To miłość, cierpliwość, służenie innym, to Królestwo Boże, bo jeżeli Chrystus w swojej ewangelii bardzo często nawiązywał do trudu, który trzeba podejmować, to ukierunkowywał te wszystkie trudy na wielki skarb jakim jest Królestwo Boże, które jest w sercu, które trzeba rozwijać, które trzeba pielęgnować. Kaznodzieja wskazał, że potrzeba przy tym wolnego serca, które w perspektywie życia światłem Słowa Bożego i według przykazań będzie kierowało się prawdziwą mądrością. 

W sposób szczególny abp Szal nawiązał do pierwszego czytania z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: – Św. Paweł ukazuje się nam, mówiąc o sobie jako niezwykły poszukiwacz tych skarbów, które miały wymiar bardzo duchowy, tych skarbów, którym była ewangelizacja, głoszenie dobrej nowiny. To niezwykły poszukiwacz skarbów, który podejmował wiele wyrzeczeń […] i właśnie o taką postawę mamy się starać. Arcybiskup zauważył, że miniony rok stał się okazją, by na nowo pozyskać dobro poprzez odbytą formację i otrzymaną życzliwość od dobroczyńców. Metropolita wskazał także, że czas wakacji otwiera na to, aby nadal – z mocą Ducha Świętego – poszukiwać prawdziwych skarbów.

Po zakończonej Eucharystii miał miejsce ciąg dalszy spotkania wspólnoty seminaryjnej, podczas którego abp Adam Szal ogłosił zmiany personalne w Archidiecezji Przemyskiej, które dotyczą m.in. nominacji nowych proboszczów i zmiany wikariuszy.

W tym roku na emeryturę przechodzi 10 kapłanów, a 14 księży zostało mianowanych nowymi proboszczami i rektorami kościołów. To także czas, podczas którego 8 neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 8 czerwca 2019 r., poznało parafie, w których posługę podejmą końcem sierpnia br.

pt, 21 Cze 2019  ·  4,2 MB  ·  375
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 czerwca 2019 r.