Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Osoba współuzależniona:

  • Przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej
  • Szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi
  • Ukrywa problem picia przed innymi
  • Przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
  • Przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
  • Przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje. (za Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

„Czy można kochać za bardzo” – problem współuzależnień w rodzinach alkoholików – zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowane przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. Nowy cykl audycji o tematyce współuzależnień, zaprasza ks. Marian Podolec w każdy piątek o godzinie 13.30.

pt, 28 Cze 2019  ·  5,4 MB  ·  80
Audycja trzeźwościowa z dnia 28 czerwca 2019 r.
pt, 21 Cze 2019  ·  5,0 MB  ·  51
Audycja trzeźwościowa z dnia 21 czerwca 2019 r.
pt, 14 Cze 2019  ·  4,1 MB  ·  116
Audycja trzeźwościowa z dnia 14 czerwca 2019 r.