Uczestniczki XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, Grodzisk Mazowiecki 2019 r.

Podczas XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, na sesji wyborczej w dniu 7 lipca 2019 r., delegatki dokonały wyboru Przełożonej Generalnej. Została nią s. Halina Modelska.

Nowo wybrana Przełożona Generalna dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.


Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej założyła Sł. Boża Matka Antonina Mirska, której proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym w Przemyślu został zakończony w styczny br. Charyzmat Zgromadzenia to opieka nad sierotami i dziewczętami zagubionymi moralnie. Zgromadzenie obecnie liczy 270 Siostry pracujące w 29 wspólnotach w Polsce i w 8 poza granicami kraju (w Japonii, w Szwajcarii, w Kamerunie i na Ukrainie).
Kapituła Generalna zwoływana jest co 6 lat, poza wyborem Przełożonej Generalnej i Zarządu Zgromadzenia, Delegatki podejmują ważne tematy dotyczące życia i działalności apostolskiej Zgromadzenia.
 XIX Kapituła Generalna przebiega pod hasłem „Posłuszne Duchowi Świętemu dajmy świadectwo wiary, nadziei i miłości” i odbywa się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim.