W niedzielę, 11 sierpnia 2019 r., parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Myczkowcach obchodziła 40. rocznicę swojego istnienia. Centralnym punktem tego dziękczynienia była Msza Święta podczas której abp Adam Szal, Metropolita Przemyski dokonał konsekracji ołtarza w kościele parafialnym.

Zebranych na uroczystości powitał ks. Krzysztof Sobiecki, proboszcz parafii. Następnie abp Adam Szal poświęcił ołtarz, chrzcielnicę, ambonę i wiernych. Liturgia tego obrzędu bogata jest w różne znaki, które stopniowo odsłaniają misterium obecności Pana Boga w liturgii. Przez akt konsekracji nowy ołtarz stał się na zawsze miejscem sprawowania Najświętszej Ofiary.

W czasie homilii Ksiądz Arcybiskup pochylił się nad słowem „czuwam” łączącym patronkę parafii z wymową czytań. To słowo pięknie tłumaczy pielgrzym jasnogórski św. Jan Paweł II. – Co to znaczy: „czuwam”?  To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. Takie czuwanie nie jest nam obce. – Czuwa każdy z nas, a szczególnie matka i ojciec czuwają nad swoim dzieckiem. 

Wzorem czuwania w Starym Testamencie jest Abraham. Czuwał tzn. był wrażliwy na to co Pan Bóg mówi, co mu przekazuje. Nastawia ucho swojego serca na wolę Bożą, która czasem jest po ludzku trudna. To czuwający Abraham zostawił swoje miejsce zamieszkania, swój dom i ojczyznę i wyszedł do kraju, który wskazał mu Bóg.

Wzorem czuwania był także Naród Wybrany, który oczekiwał na to, że spełnią się zapowiedzi przynoszone mu przez Mojżesza, obiecujące, że wyjdzie z niewoli egipskiej. Izraelici uwierzyli Bogu i Mojżeszowi i realizowali to co usłyszeli.

– Wzorem czuwania w Nowym Przymierzu jest Maryja. Ta która oczekiwała, jak cały Naród Wybrany na spełnienie się niezwykłej zapowiedzi, która sięga swoimi korzeniami do księgi Rodzaju, że przyjdzie Potomek, który zmiażdży zło i potęgę zła – mówił metropolita przemyski.

Arcybiskup zaznaczył, że ołtarz, który dzisiaj jest konsekrowany jest miejscem czuwania i uświadomienia sobie tego kim jesteśmy. Potrzebujemy raz po raz obudzenia i przypomnienia sobie kim jesteśmy. Zachęcił także wiernych do trwania i czuwania przy ołtarzu poprzez uczestnictwo szczególnie w niedzielnej Eucharystii. Uczestnicząc w Mszy Świętej chcemy uczyć się ofiarności w naszym życiu. Chcemy wzmocnić nasze siły duchowe.

Dziękczynienie za 40-lecie istnienia parafii odbyło się także podczas Mszy Świętej o godz. 9:00 w kościele filialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu, której przewodniczył ks. prał. Mieczysław Bąk, dziekan leski, były proboszcz parafii Myczkowce, a zwieńczone zostało o godz. 15:00 poświęceniem krzyża nad Grotą Fatimską w Zwierzyniu.