14 sierpnia 2019 r., to kolejny dzień Wielkiego Odpustu w Kalwarii Pacławskiej. Dzień, w którym wspomina się zbawczą Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wpisuje się w to specjalne nabożeństwo dróżek Męki Pańskiej, które rozpoczęło się o godz. 7:00. Pielgrzymi podczas tej wędrówki kalwaryjskimi lasami mogli uczestniczyć też w Mszy świętej sprawowanej w Kaplicy Grobu Matki Bożej. Głównym dróżkom Pana Jezusa w tym roku przewodniczył o. Paweł Sroka OFMConv, gwardian klasztoru w Jaśle.

Natomiast franciszkanie zawsze organizują specjalne dróżki dla młodzieży, które rozpoczynają się nieco później, bo o godz. 9:00. Duchowym przewodnikiem dla młodych w tym roku był o. Łukasz Gora OFMConv z Krakowa, odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe. Tak podczas tych pierwszych, jak i drugich dróżek pątnicy odwiedzili blisko 40 kapliczek, a pięknym podsumowaniem tego trudu fizycznego i duchowego była wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą sprawowano o godz. 15:00 w sanktuarium kalwaryjskim.

śr, 14 Sie 2019  ·  2,1 MB  ·  108
Kalwaria Pacławska, 14 sierpnia 2019 r.

Wieczorem tego dnia pielgrzymi spotkali się na Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej. We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych.

Bp Stanisław podkreślił na początku homilii, że z Maryją uczymy się zaufania Bogu. Obecność na kalwaryjskim wzgórzu – jak wskazał Biskup – ma pomóc odkryć żywą obecność Boga. Tak jak Izraelici cenili obecność Arki Przymierza, tak i my dziś mamy docenić obecność Boga w naszym życiu. Kaznodzieja wskazał, że w tym znaku Arki Kościół wi dzi Maryję. Kontynuując dalej, bp Stanisław podkreślił, że to z Maryją uczymy się adoracji i życia w sprawiedliwości, Maryja nie nosi już Tablic Przymierza, ale żywego Boga, a odwiedzając Elżbietę zatrzymuje się u niej, i tak dzisiaj Maryja chce zatrzymać się z Jezusem w naszej codzienności. Stąd potrzeba nam ufności, aby spotkać się Jezusem – stawać się przybytkiem Boga na wzór Maryi. Potrzeba zjednoczenia z Jezusem, aby móc później zanieść Go innym ludziom. Droga z Panem będzie napełniać odwagą do dawania świadectwa, dlatego – jak wzywał Biskup – nie możemy jako chrześcijanie zapomnieć o Bogu w tym świecie, w którym szerzy się dyktaturę subiektywizmu, o czym już wcześniej mówił Papież Benedykt XVI.

śr, 14 Sie 2019  ·  5,2 MB  ·  162
Kalwaria Pacławska, 14 sierpnia 2019 r.

O godz. 20.30 pielgrzymi wyśpiewali dziękczynienie Bogu i ludziom podczas koncertu zespołu FIORETTI WSD Franciszkanów.

śr, 14 Sie 2019  ·  2,3 MB  ·  114
Kalwaria Pacławska, 14 sierpnia 2019 r.

Natomiast o godz 23.00 odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej do kaplicy św. Rafała, gdzie okolicznościowe kazanie wygłosił kaznodzieja kalwaryjski, o. Piotr Paradowski FMConv. O północy na galerii Sanktuarium odprawiona została Msza św. prymicyjna Neoprezbiterów Franciszkańskich.

śr, 14 Sie 2019  ·  5,3 MB  ·  301
Kalwaria Pacławska, 14 sierpnia 2019 r.