Tornister Pełen Uśmiechów – uśmiechnięte dzieci z Ukrainy po jedenastym finale akcji Caritas, Giedlarowa, 25 sierpnia 2019 r. Fot. s. Paulina M. Januchta SFMI

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., stadion w Giedlarowej stał się radosnym miasteczkiem dzieci. Miał tam miejsce jedenasty finał ogólnopolskiej akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Około tysiąca dzieci, głównie z gminy Leżajsk, otrzymało plecaki z przyborami szkolnymi. Wśród obdarowanych były także dzieci z polskich rodzin żyjących poza granicami Polski.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W wygłoszonej homilii podkreślił, że każdy chrześcijanin jest posłany, by głosić Chrystusa. Można to czynić nie tylko słowem, ale i czynami miłosierdzia. Zauważył też, że w otwarciu serca dla innych pomaga nam świadomość, że sami zostaliśmy obdarowani przez Boga. I wreszcie przypomniał, że miłosierdzie wobec innych otwiera nam bramy nieba. – Kiedy otwarte będzie serce, to później także będziemy w stanie otworzyć naszą dłoń dla potrzebujących. I to, co ofiarujemy tutaj na ziemi naszymi rękami, to będzie jedyny dar, który kiedyś ofiarujemy Panu Bogu, kiedy przed Nim staniemy. Dlatego tak ważne jest to miłosierdzie, bo zabierzemy ze sobą tylko to, co daliśmy innym – wyjaśniał bp Stanisław.

Momentem najbardziej oczekiwanym przez najmłodszych było wręczenie plecaków z wyprawką szkolną. Prezent otrzymało niemal tysiąc dzieci, w większości z gminy Leżajsk, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Caritas pamiętała także o naszych rodakach mieszkających na Wschodzie – na zaproszenie organizatorów do Giedlarowej przybyła m.in. duża grupa uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie. Kilka tornistrów podarowała para prezydencka, minister edukacji narodowej, rzecznik praw dziecka i prezes giełdy papierów wartościowych. Jak można się domyślać, odbieraniu plecaków towarzyszyły niezliczone piękne dziecięce uśmiechy.

Podczas festynu zebrani mogli skorzystać także z darmowego posiłku i z wyrobów kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Leżajsk, wziąć udział w grach i zabawach oraz zajęciach plastycznych, przyjrzeć się działaniom służb ratowniczych i mundurowych czy obejrzeć edukacyjną bajkę w kinie sferycznym. Na scenie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne oraz taneczne, a także seniorzy z Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu. Teatr z Krakowa zaprosił dzieci do wspólnej zabawy w interaktywnym spektaklu, a na zakończenie odbył się Bal Pokoleń z wybieraniem Króla i Królowej balu. Dużą atrakcję stanowił też pokaz musztry Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z towarzyszącą mu Orkiestrą Reprezentacyjną Oddziału.

Tornister pełen Uśmiechów to akcja Caritas Polska, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Tegoroczny finał w Giedlarowej zorganizowany został przy współpracy Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Wójta Gminy Leżajsk, a także całego sztabu wolontariuszy, wśród których należy wyróżnić Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Giedlarowej.

Tornister Pełen Uśmiechów - bp Stanisław Jamrozek - homilia
pon, 26 Sie 2019  ·  5,8 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Giedlarowa, 25 sierpnia 2019 r.
Tornister Pełen Uśmiechów - rozmowy z organizatorami i uczestnikami
pon, 26 Sie 2019  ·  18,8 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Giedlarowa, 25 sierpnia 2019 r.