Róże Żywego Różańca zgromadzeni przed Sanktuarium Jana Pawła II, Krosno, 28 września 2019 r., fot. Klaudyna Konarzewska

W sobotę, 28 września 2019 r., odbyła się Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Podczas tego spotkania pielgrzymi, realizując program duszpasterski, odkrywali różaniec jako owoc tchnienia Ducha Świętego.

Na placu przy Sanktuarium w godzinach porannych gromadziły się, przybywający z różnych stron Archidiecezji Przemyskiej, wspólnoty członków Róż Żywego Różańca. O godz. 9.30 nastąpiło zawiązanie wspólnoty, a następnie została wygłoszona katecheza.

Ks. Jan Smoła, diecezjalny duszpasterz Róż Żywego Różańca i ks. Marian Bocho, proboszcz jarosławskiej Kolegiaty podczas katechezy ukazali piękno duchowości modlitwy tajemnicami różańcowymi. Odkrycie tego bogactwa domaga się posiadania wyjątkowych trzech kluczy: pierwszego klucza, który otwiera przestrzeń modlitwy, drugiego klucza, który otwiera przestrzeń wtajemniczenia i w końcu trzeciego klucza, który otwiera przestrzeń cnót.

Pielgrzymi wezwani do pielęgnacji cnót, w kolejnym punkcie spotkania zostali zaproszeni do tajemniczych ogrodów różańcowych:
– ogród radości (cnoty tajemnic radosnych),
– ogród światła (cnoty tajemnic światła),
– ogród boleści (cnoty tajemnic bolesnych),
– ogród chwały (cnoty tajemnic chwalebnych),
aby tam podczas modlitwy upraszać łask potrzebnych dla rozwoju cnót w życiu chrześcijańskim.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej w koncelebrze wielu kapłanów przybyłych na spotkanie wraz z wiernymi zaangażowanymi w modlitwę różańcową.

Biskup Stanisław już na wstępie homilii wskazał, że napełnienie Duchem świętym otwiera na życie w pełni cnotliwe. Kaznodzieja ukazał piękno cnót, które w swoim życiu pielęgnowała i rozwijała Maryja. Pierwszą z cnót, którą ukazuje nam Maryja jest pokora – podkreślił bp Stanisław. Dalej Maryja odznaczała się miłością do Boga, wypełniając Jego wolę, z kolei miłością do bliźniego, kiedy wybrała się do swojej krewnej Elżbiety czy też podczas pobytu w Kanie Galilejskiej. Ponadto – jak Biskup wskazywał dalej – u Maryi odkrywamy wiarę, ufność, czystość, ubóstwo ducha, posłuszeństwo, cierpliwość, i w końcu modlitwę. Biskup Pomocniczy wyraził wdzięczność tym, którzy na wzór Maryi podejmują modlitwę różańcową, która jest wyrazem miłości do Maryi, którą kochamy jako naszą Matkę, a modlitwa odmawiana z wiarą zbawia świat.

Na zakończenie Mszy św. nastąpiło przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Parafii Archikatedralnej w Przemyślu, która za rok będzie gościć członków Róż Różańcowych. Przekazany został także obraz do peregrynacji dla Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej i wręczona została Złota Róża dla Parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie.

sob, 28 Wrz 2019  ·  13,7 MB  ·  199
Krosno - pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli, 28 września 2019 r.
sob, 28 Wrz 2019  ·  7,2 MB  ·  93
Krosno - pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli, 28 września 2019 r.