W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko, mając na uwadze, że w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym  miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny, co dzieje się przez specjalny obrzęd pokutny, Metropolita Przemyski abp Adam Szal zarządził, by w parafii Dubiecko i kościołach filialnych miejscowi kapłani wraz z wiernymi podjęli dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu Wynagradzającą, podczas której można będzie przeprowadzić specjalne nabożeństwo, odmówić Modlitwę wynagradzającą, Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Litanię Wynagradzającą za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie.

Ponadto, we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej niedzielnej należy odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…” i zachęcić wiernych do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej.

Nie potępiając ludzi, którzy dopuścili się aktów świętokradztwa, arcybiskup zachęca do modlimy o ich opamiętanie i nawrócenie, jednocześnie wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec każdej formy świętokradzkiego traktowania rzeczy świętych.