W związku z profanacją jaka miała miejsce w kościele filialnym w Słonnem w parafii Dubiecko, mając na uwadze, że w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym  miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny, co dzieje się przez specjalny obrzęd pokutny, niniejszym zarządzam, by w parafii Dubiecko i kościołach filialnych miejscowi kapłani wraz z wiernymi podjęli dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu Wynagradzającą, podczas której można przeprowadzić specjalne nabożeństwo, odmówić Modlitwę wynagradzającą, Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Litanię Wynagradzającą za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie.

Ponadto, we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej niedzielnej należy odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…” i zachęcić wiernych do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej.

Proszę również, by do tego publicznego wynagrodzenia dołączyć nasze osobiste wynagrodzenie, poprzez modlitwę np. różańcową. Ofiarujmy to wszystko Panu Bogu.

Nie potępiając ludzi, którzy dopuścili się aktów świętokradztwa, modlimy się o ich opamiętanie i nawrócenie, jednocześnie wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec każdej formy świętokradzkiego traktowania rzeczy świętych.

+ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

DO POBRANIA: