W dniach 26-27 października 2019 r. w Leżajsku przeżywany był jubileusz 400-lecia konsekracji
kościoła farnego pw. Świętej Trójcy.

Sesja historyczno-naukowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej – Leżajsk, 27 października 2019 r., fot. ks. Andrzej Bienia

W sobotnie przedpołudnie, 26 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się sesja historyczno-naukowa, której przewodniczył ks. dr hab. Wacław Siwak, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące prelekcje:

 • ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezji Przemyskiej)
  „Z Dziejów parafii Farnej w Leżajsku. Jak Bożogrobcy Leżajsk opuścili, a na ich miejsce księża diecezjalni przybyli”;
 • Bartosz Podubny (Zastępca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie)
  „Przekształcenia zespołu kościelno – plebańskiego w Leżajsku w latach 1900-1939, a wśród nich nieznane realizacje Zygmunta Hendla”;
 • Marta Nikiel (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie)
  „Ocalić piękno. Prace konserwatorskie wyposażenia i wystroju fary leżajskiej na pocz. XXI w.”;
 • Jarosław Giemza (Muzeum Zamku w Łańcucie)
  Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Leżajsku i jej historyczne wyposażenie.

Na zakończenie sesji została otwarta wystawa: Zabytki Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku w dokumentach i na fotografii…

Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego – Leżajsk, 27 października 2019 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

W niedzielę, 27 października 2019 r. w ramach uroczystości jubileuszowych o godz. 10.00 pod przewodnictwem abpa Adam Szala, Metropolity Przemyskiego sprawowana była Msza św. w kościele Jezusa Miłosiernego połączona z poświęceniem nowego ołtarza (nastawy) oraz odnowionej polichromii. Proboszcz parafii, ks. prał. Marek Cisek, witając przybyłych na modlitwę do odrestaurowanego kościoła filialnego, ukazał również historię związaną z tym miejscem.

Ksiądz Arcybiskup rozważając słowo Boże poszukiwał odpowiedzi na pytanie jaki jest cel naszej modlitwy? Wskazując na postaci, które ukazała Ewangelia zauważył, ze faryzeusz i celnik przyszli do świątyni, aby się modlić, ale w każdym z nich była inna dyspozycja do spotkania z Bogiem. Metropolita Przemyski wskazał zgromadzonym na modlitwie, aby zadbali o łączność serca z Bogiem, aby kierowali się wrażliwością wobec potrzeb innych, a nie tylko swoich oraz zadbali o odwiedziny świętego miejsca, jakim jest budowla kościoła.

Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - ks. prał. Marek Cisek - wprowadzenie
nie, 27 Paź 2019  ·  5,5 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - abp Adam Szal - wprowadzenie
nie, 27 Paź 2019  ·  3,4 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - abp Adam Szal - homilia
nie, 27 Paź 2019  ·  18,8 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - abp Adam Szal - poświęcenie
nie, 27 Paź 2019  ·  7,0 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - ks. prał. Marek Cisek - podziękowanie
nie, 27 Paź 2019  ·  5,4 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele Jezusa Miłosiernego - abp Adam Szal - podziękowanie
nie, 27 Paź 2019  ·  1,1 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.

Konsekracja ołtarza w kościele farnym pw. Świętej Trójcy – Leżajsk, 27 października 2019 r., fot. Wiesław Podkalicki

Natomiast o godz. 11.30 w kościele farnym z okazji 400-lecia konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adam Szala. To spotkanie modlitewne połączone zostało z uroczystą konsekracją nowego kamiennego ołtarza i poświęceniem ambony. W tej uroczystej chwili ks. prał. Marek Cisek, proboszcz parafii zaprosił do wspólnej modlitwy w świątyni parafialnej, przedstawiają najpierw historyczne chwile sprzed 400 lat, które dały początek powstaniu budynku sakralnego i  jego konsekracji.

Arcybiskup już na początku homilii wspomniał św. Ojca Pio, św. Franciszka z Asyżu i swojego poprzednika, św. Józefa Sebastiana Pelczara. To oni – jak wskazał Kaznodzieja – wyraźnie uświadamiali innym, czym naprawdę jest ofiara Eucharystii składana na ołtarzu i jak ważnym jest posługiwanie kapłańskie. W dalszej refleksji Metropolita Przemyski przedstawił zgromadzonym w leżajskim kościele farnym historię związaną z przygotowywaniem ołtarza -miejsca składania ofiary, a jednocześnie ukazał piękno jego teologicznego znaczenia. Abp Adam Szal – odnosząc się do słów prefacji z poświęcenia ołtarza – wskazał, że ołtarz to nie tylko element wyposażenia świątyni, ale to znak Chrystusa, stół dla zaproszonych na ucztę, to miejsce złożenia ofiary ze swojego życia, to miejscem gdzie niebo spotyka się z ziemią, to miejsce pojednania.

Po homilii Ksiądz Arcybiskup dokonał konsekracji ołtarza, który ufundowany został w darze od kapłanów rodaków i  tych, którzy posługiwali i aktualnie posługują w leżajskiej parafii farnej.

Dzień ten stał się też okazją do wynagrodzenia za dokonaną profanację w miejscowości Słonne.

Eucharystia w kościele farnym pw. Świętej Trójcy - ks. prał. Marek Cisek - wprowadzenie
nie, 27 Paź 2019  ·  11,7 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele farnym pw. Świętej Trójcy - abp Adam Szal - wprowadzenie
nie, 27 Paź 2019  ·  3,2 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele farnym pw. Świętej Trójcy - abp Adam Szal - homilia
nie, 27 Paź 2019  ·  11,9 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele farnym pw. Świętej Trójcy - ks. prał. Marek Cisek - podziękowanie
nie, 27 Paź 2019  ·  12,2 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.
Eucharystia w kościele farnym pw. Świętej Trójcy - abp Adam Szal - podziękowanie
nie, 27 Paź 2019  ·  2,2 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Leżajsk, 27 października 2019 r.