Wydział Nauki Katolickiej zaprasza katechetów szkół średnich
na konferencję formacyjno-szkoleniową,
która odbędzie się w czwartek, 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.00
w Ośrodku Rekolekcyjnym KSM „Nadzieja” w Wybrzeżu.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!

Proszę również o przygotowanie na piśmie zaktualizowanych danych dotyczących liczby uczniów,
którzy wypisali się z lekcji religii (lub zostali wypisani przez rodziców),
a także podać najczęstsze przyczyny nieuczęszczania na katechezę szkolną.

ks. Waldemar Janiga
Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej