Wydział Nauki Katolickiej informuje, że materiały na etap szkolny Konkursu Biblijnego „Eucharystia daje życie” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 zostaną w najbliższym czasie wysłane do Księży Dziekanów. Przypominamy, że wszyscy katecheci szkół podstawowych w dekanacie mają obowiązek przeprowadzić konkurs w szkole, w której katechizują. Etap szkolny należy przeprowadzić we wtorek, 3 grudnia 2019 r.  Katecheci po przeprowadzeniu konkursu, przesyłają protokoły do Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, kopie zaś protokołów katecheci są zobowiązani przesłać do Księdza Dziekana do 20 grudnia 2019 r.

Materiały na etap szkolny XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach (o św. Janie Pawle II) zostały wysłane do szkół. WNK przypomina, że etap szkolny olimpiady powinien się odbyć w środę, 27 listopada br.

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu etapu szkolnego Olimpiady Teologii Katolickiej.
Odbędzie się on w środę, 4 grudnia 2019 r. Materiały zostaną wysłane do szkół 20 listopada br.