W sobotę, 16 listopada 2019 r. o godz. 13:00, w kościele pw. św. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemyślu (Monte Cassino) odbyła się, już po raz czwarty, Msza Święta w intencji dzieci zmarłych przed urodzeniem i ich rodziców, połączona z uroczystością pogrzebową dzieci nienarodzonych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 13:00 w kościele, której przewodniczył ks. prał. Mieczysław Rusin, archiprezbiter przemyski i proboszcz parafii archikatedralnej. Homilię wygłosił ks. dr Marek Machała, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej.

Kaznodzieja wyjaśnił naukę Kościoła dotyczącą dzieci zmarłych przed urodzeniem, podkreślając, że jeśli nie było szafarza chrztu świętego, jeśli dziecko urodziło się martwe, to istotna była wiara rodziców i pragnienie ochrzczenia tego dziecka. – Jeśli w sercu matki, w sercu ojca, jest i było to pragnienie, by swoje dziecko zanurzyć w moc Chrystusa, Jemu oddać, to to pragnienie Bóg wypełnia. W nadziei już jesteśmy zbawieni. A więc dzisiaj, tu uczestnicząc w pogrzebie tych dziewięćdziesięciu pięciu maleńkich dzieci, rozszerzamy tę nadzieję zbawiania nie tylko na nich, ale także na nas. Że my również mamy te nadzieję, że kiedyś spotkamy się z tymi, których kochaliśmy tutaj na ziemi w miłości Boga – mówił ks. Machała.

Zachęcał też zebranych do radości, bo Bóg wybawia każdego człowieka. – Ale możemy pytać, ale jak? My tu dziś, wobec tej białej trumny, wobec naszych zawiedzionych nadziei, jakże my możemy się cieszyć? Możemy cieszyć się pomimo wszystko! Cieszyć się tą nadzieją, która teraz jest nam dana, jak ziarenko, a kiedyś wyda pełnię owoców – apelował kapłan.

Następnie uczestnicy przejechali na przemyski Cmentarz Zasański, gdzie odbył się pochówek. W tym roku do grobu, który dla rodziców jest symbolicznym miejscem spotkania z utraconym dzieckiem, zostało złożonych 95 dzieci.

Łukasz Sztolf

pon, 18 Lis 2019  ·  43,1 MB  ·  59
Przemyśl, 16 listopada 2019 r.