1. Katecheza on-line

Wydział Nauki Katolickiej przypomina o obowiązku realizacji programu nauczania religii on-line i ponownie informuje, że na stronie kulkat.pl zostały udostępnione podręczniki metodyczne, katechezy oraz inne materiały katechetyczne w formie elektronicznej.

Przypominamy również księżom proboszczom i katechetom o pilnej potrzebie kontynuowania katechezy parafialnej dla dzieci i młodzieży, przygotowującej do przyjęcia sakramentów świętych. Dotychczasowe formy przygotowania w większości przypadków nie są możliwe do realizacji, ale właśnie teraz należy odwołać się do swojej duszpasterskiej i katechetycznej kreatywności, korzystając przy tym  z doświadczenia zdobytego dzięki formule zdalnego nauczania w szkole. Prosimy katechetów, aby skorzystali z takich instrumentów, jak ZOOM, Microsoft Teams, Padlet, e-dziennik, mediów społecznościowych, wartościowych stron internetowych, kanałów video, blogów, itp.

Zachęcajmy uczniów z poszczególnych grup katechetycznych do aktywnej obecności podczas transmisji nabożeństw ze swojego kościoła parafialnego (np. przez komentarze, osobiste intencje modlitewne, emotikony lub pozdrowienia dzielone z innymi na facebook’u). Nie możemy teraz pozwolić sobie na utratę kontaktu duchowego z naszymi wychowankami, ani z ich rodzicami, z którymi pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Wieczorem, o godz. 20.30, łączmy się w modlitwie różańcowej, będącej prośbą o Boże miłosierdzie dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata.

2. Programy i podręczniki

Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 9 czerwca 2018 roku,
obowiązują obligatoryjnie:

 • od dnia 1 września 2020 roku dla klas I i V szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
  (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
 • od dnia 1 września 2021 roku dla klas II i VI szkół podstawowych oraz dla klas II szkół ponadpodstawowych
  (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
 • od dnia 1 września 2022 roku dla klas III i VII szkół podstawowych oraz dla klas III szkół ponadpodstawowych
  (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
 • od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV i VIII szkół podstawowych oraz dla klas IV szkół ponadpodstawowych
  (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.

To oznacza, że numery podręczników do nauczania religii Wydawnictwa Gaudium,
oprócz klasy I, klasy V SP i I klasy szkoły średniej, w tym roku pozostają niezmienione.

Nowe podręczniki:

 • Podręcznik do I klasy SP: tytuł „Bóg naszym Ojcem, red. ks. Piotr Goliszek, nr programu: AZ-1-01/18
 • Podręcznik do V klasy SP: tytuł: Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, nr programu: AZ-2-01/18
 • Podręcznik do I klasy szkoła ponadpodstawowej – liceum, tytuł: W poszukiwaniu wolności, red. ks. Marian Zając, nr programu: AZ-3-01/18

Pod koniec czerwca poinformujemy o numerach tych podręczników. 

ks. Waldemar Janiga
Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

DO POBRANIA: