Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło 308 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 400 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Eucharystia daje życie”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.

Etap szkolny odbył się 3 grudnia 2019 roku. Wzięło w nim udział ponad 5 200 uczniów reprezentujących większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej (ok. 72%). Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Mateusza.

Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 3 marca 2020 roku. Wzięło w nim udział 869 uczniów, reprezentujących 308 szkoły. Uczniowie byli przygotowywani przez 348 katechetów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Literatura w tym etapie obejmowała większość treści Ewangelii według św. Mateusza. Etap dekanalny wyłonił 126 finalistów.

Ze względu na pandemię finał Konkursu Biblijnego został odwołany. Wszyscy uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do finału otrzymali tytuł finalisty Konkursu Biblijnego, a 13 spośród nich, zgodnie ze zmienionym Regulaminem, Komisja Diecezjalna przyznała tytuł laureata.

Komisja Diecezjalna Konkursu Biblijnego (ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Mirosław Grendus, p. Stanisława Pałkus) ogłasza LAUREATÓW Konkursu Biblijnego „Eucharystia daje życie”:

 • Mateusz PARA – uczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół  w Błażowej, przygotowany przez ks. Tomasza Brodowicza.
 • Bartłomiej WOJAK – uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie, przygotowany przez ks. Bogusława Kroka.
 • Weronika MUCHA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, przygotowana przez s. Bogusławę Dziką.
 • Jan RAKOCZY – uczeń Zespołu Szkół w Bukowsku, przygotowany przez ks. Grzegorza Kwitka.
 • Julia DUDZIŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, przygotowana przez s. Bogusławę Dziką.
 • Jakub JANUSZYŃSKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej,  przygotowany przez ks. Henryka Frankowa.
 • Jakub PAJĄK – uczeń Szkoły Podstawowej im. Świętego Michała Archanioła w Bliznem, przygotowany przez ks. Rafała Rusinka.
 • Mateusz DOMARADZKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach, przygotowany przez ks. Mariusza Mula.
 • Jakub CZUBAT – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku, przygotowany przez p. Dorotę Klimczak.
 • Bartłomiej STADNIK – uczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, przygotowany przez s. Bogusławę Dziką.
 • Klaudia TKACZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej,  przygotowana przez ks. Henryka Frankowa.
 • Kamila KUCAP – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Wisłoku Wielkim, przygotowana przez ks. Jarosława Pacanowskiego.
 • Szymon MOTTA – uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Urzejowicach, przygotowany przez ks. Arkadiusza Śliwińskiego.

Konkurs Biblijny „Eucharystia daje życie” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2019/2020. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom Konkursu Biblijnego „Eucharystia daje życie” w Archidiecezji Przemyskiej, ich Rodzicom (szczególnie tym Rodzinom, które systematycznie, wspólnie z dziećmi pochylają się nad Słowem Pana) i Katechetom oraz środowiskom szkolnym – na progu Dnia Pięćdziesiątnicy – składamy podziękowanie i życzenia słowami samego Jezusa Chrystusa (zapisanymi przez Jego Umiłowanego ucznia): „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. (J 14, 26.)

W imieniu organizatorów,
ks. Jerzy Gałązka