Wydział Nauki Katolickiej informuje, że są już dostępne numery nowych podręczników
do klas I i V szkoły podstawowej oraz do I klasy szkoły ponadpodstawowej.
Szczegóły podajemy poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że numery pozostałych podręczników są dostępne TUTAJ.


KLASA:
I szkoły podstawowej
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-11-01/18-LU-3/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PODRĘCZNIKU:

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

RECENZENCI:

Ks. mgr lic. Piotr Pierzchała, S. prof. Ignatianum dr hab. Anna Walulik CSFN


KLASA:
I szkoły podstawowej
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-11-01/18-LU-3/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PORADNIKU:

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-11-01/18-LU-3/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

RECENZENCI:

Ks. mgr lic. Piotr Pierzchała, S. prof. Ignatianum dr hab. Anna Walulik CSFN


KLASA:
V szkoły podstawowej
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-21-01/18-LU-2/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PODRĘCZNIKU:

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

RECENZENCI:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, Ks. dr Robert Rafał Szewczyk


KLASA:
V szkoły podstawowej
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-21-01/18-LU-2/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PORADNIKU:

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/18.

RECENZENCI:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, Ks. dr Robert Rafał Szewczyk


KLASA:
V szkoły podstawowej
RODZAJ MATERIAŁU:

Karty pracy

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

Bóg poszukuje człowieka, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-21-01/18-LU-2/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W MATERIALE DYDAKTYCZNYM:

Karty pracy do podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20.

RECENZENCI:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, Ks. dr Robert Rafał Szewczyk


KLASA:
I liceum i technikum
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

W poszukiwaniu wolności, red. Ks. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-31-01/18-LU-1/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PODRĘCZNIKU:

Podręcznik nr AZ-31-01/18-LU-1/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.


KLASA:
I liceum i technikum
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

W poszukiwaniu wolności, red. Ks. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-31-01/18-LU-1/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W PORADNIKU:

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/18-LU-1/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.


KLASA:
I liceum i technikum
RODZAJ MATERIAŁU:

Pomoce multimedialne

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO:

W poszukiwaniu wolności, red. Ks. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-31-01/18-LU-1/20
FORMUŁA DO UMIESZCZENIA W MATERIALE DYDAKTYCZNYM:

Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I liceum i technikum do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, mogą być stosowane jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/18-LU-1/20.