Pracujmy razem – każdy według swoich możliwości – dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.
Bądźmy apostołami, a otrzymamy nagrodę apostołów. (bł. Maria Teresa Ledóchowska)

Światowy Dzień Misyjny, w Polsce zwany Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny, obchodzony jest zawsze w przedostatnią niedzielę października. W tym roku będzie to 18 października. To dzień solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Papież Franciszek przygotował specjalne Orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny pt. „Oto ja, poślij mnie”.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. „W tym kontekście powołanie do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa” – stwierdza. Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”.

Pomocą do przeżycia całego Tygodnia Misyjnego niech będą materiały, zamieszczone w formie elektronicznej na stronie misyjnej misjeprzemyskie.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”.

misjeprzemyskie.pl