Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości.
Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany.
Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego,
który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. (…)
Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół,
wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę”

Papież Franciszek, Patris Corde

Drodzy Katecheci Archidiecezji Przemyskiej!

Już wkrótce w jedności z całym Kościołem pochylimy się z zadumą nad żłóbkiem Nowonarodzonej Dzieciny, aby kontemplować wielką tajemnicę miłości. Wraz z Maryją i Świętym Józefem zapragnijmy na nowo zadziwić się bliskością Boga, który pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Kościół, świętując misterium Wcielenia, zawsze prowadzi wiernych od żłóbka do Eucharystii, gdyż to zbliżanie się Boga ku człowiekowi nie skończyło się na Jego narodzeniu w lichej szopie, ale znalazło swoje dopełnienie w zbawczej Ofierze Jezusa Chrystusa, która jest uobecniana w każdej Mszy Świętej. Chrześcijanie zgromadzeni na „Świętej Wieczerzy” celebrują tajemnicę obecności Chrystusa, którą, podobnie jak Jego pierwsze przyjście, można dostrzec jedynie oczami wiary.

Życzymy Wam takiego spojrzenia wiary, które pozwoli Wam, jak niegdyś św. Józefowi zaufać Bogu pomimo doświadczanych przeciwności.  Odkrywajmy wciąż na nowo, że tylko Chrystus jest światłem niezwyciężonym, które rozprasza każdy mrok duszy człowieka i wsłuchuje się w pragnienia jego serca. Wraz z Maryją i św. Józefem bądźmy świadkami życia  Bożego w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i naszej umiłowanej Ojczyźnie.

W duchu jedności przekazujemy Wam i Waszym bliskim szczere życzenia radosnych, wolnych od trosk doczesnych, pełnych miłości, Świąt Bożego Narodzenia oraz Bożego pokoju i nadziei na nadchodzący rok 2021!

Z serdecznym pozdrowieniem i należnym szacunkiem

ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Mirosław Grendus, ks. Maciej Kandefer,
ks. Jacek Michno, ks. Krzysztof Szyndler, ks. Wojciech Sabik, p. Stanisława Pałkus

P.S.
Niestety, z wiadomych względów, nie będziemy mogli w najbliższym czasie spotkać się w gronie świeckich katechetów na tradycyjnym „opłatku”. Korzystając z okazji, wszystkim Katechetom dziękujemy za pełną poświęcenia i kreatywną „zdalną” pracę katechetyczną, za wszelkie inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane w tym niełatwym czasie.