W środy podczas „Ćwiczeń duchowych” w Radiu FARA ks. dr Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura oraz koordynator ds. formacji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, prowadzi katechezy oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, odnosząc się również do bieżących problemów, z jakimi spotykają się wierzący.

Tym razem tematem audycji było piąte przykazanie z Dekalogu, a więc „Nie zabijaj”. Sięgając po nauczanie św. Jana Pawła II ks. dr Łukasz Nycz przedstawił stanowisko Kościoła w sprawie życia. Odpowiedział na pytania: dlaczego mamy chronić ludzkie życie i jak bronić prawa do życia każdej istoty ludzkiej dziś.

Warto posłuchać również wcześniejszych katechez:

archiwum nagrań video

archiwum audycji