Wydział Nauki Katolickiej zachęca kapłanów i katechetów
do korzystania z  komentarzy homiletycznych w formie video podcastów,
przygotowywanych przez ks. Marka Studenskiego,
wikariusza generalnego i dyrektora wydziału katechetycznego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
znanego w Archidiecezji Przemyskiej z kilkakrotnie prowadzonych rekolekcji.

Szklanka dobrej rozmowy