Wydział Nauki Katolickiej informuje, że:

 1. Etap szkolny XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach,
  o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
  dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021,
  należy przeprowadzić w czwartek, 25 lutego 2021 r., o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.
 2. Etap szkolny Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”,
  dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021,
  należy przeprowadzić we wtorek, 2 marca 2021, o godz. 9.00, także w szkołach, w których uczymy.

W Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie otrzymaliśmy informację, że istnieje możliwość przeprowadzenia etapu szkolnego ww. konkursów na terenie szkoły, podobnie jak dzieje się to w przypadku innych konkursów przedmiotowych. A zatem szczegóły przeprowadzenia olimpiady o kard. S. Wyszyńskim oraz Konkursu Biblijnego proszę uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. Gdyby do konkursów zgłosiły się większe grupy uczniów, należy je podzielić na mniejsze, zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi. Proszę zaprosić do współpracy nauczycieli innych przedmiotów.

Przypominamy, że wszyscy katecheci szkół podstawowych mają obowiązek przeprowadzić olimpiadę i konkurs w szkole, w której katechizują.

Materiały do Konkursu Biblijnego zostaną wysłane w poniedziałek, 15 lutego br. do księży dziekanów, których prosimy o przekazanie ich księżom proboszczom, księży proboszczów zaś prosimy o przekazanie ich katechetom. Natomiast materiały do Olimpiady o Wielkich Polakach zostaną wysłane bezpośrednio do parafii.

Etap dekanalny Konkursu Biblijnego odbędzie się 15 kwietnia 2021 r., natomiast II etap Olimpiady o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim odbędzie się 22 kwietnia 2021 r.

Wszystkim Katechetom dziękujemy za zaangażowanie w formację apostolską dzieci i młodzieży oraz za troskę o szkolne nauczanie religii i katechezę w parafii.

ks. Waldemar Janiga