W trzecią niedzielę wielkanocną, 18 kwietnia 2021 r., abp Adam Szal, metropolita przemyski przewodniczył uroczystej Eucharystii w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smolarzynach, gdzie wmurował kamień węgielny pod powstającą nową świątynię parafialną.

Zebranych na modlitwie i łączących się za pomocą transmisji radiowo-telewizyjnej realizowanej przez Radio FARA powitał proboszcz ks. Bogusław Czarniecki. – Dzisiejsza uroczystość, przeżywana w siedemdziesiątą piątą rocznicę erygowania parafii, dla proboszcza i dla wszystkich parafian jest bardzo ważnym wydarzeniem – powiedział kapłan, prosząc o poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pochodzącego z kościoła pw. św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, gdzie znajdują się doczesne szczątki Patrona parafii św. Stanisława Kostki.

Proboszcz przypomniał krótko historię powstawania parafii w wymiarze duchowym i materialnym. Wyraził też gotowość całej wspólnoty do ukończenia budowy nowej świątyni. – Nasze serca i zapał jest gorący i oby dzięki łasce Bożej nie ustawał. Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, proszę, polecaj nas miłości Boga Ojca, łasce Jezusa Chrystusa i mądrości Ducha Świętego, abyśmy mogli każdego dnia, krocząc drogą Ewangelii, jak najlepiej wypełnić nasze powołanie – prosił ks. Czarniecki.

Natomiast abp Adam Szal zwrócił uwagę, że każda świątynia jest miejscem łamania chleba, składania Najświętszej Ofiary. – Każda świątynia jest miejscem spotkania się z Chrystusem, a o tym spotkaniu mówi także dzisiejsza Ewangelia święta. Każdy pobyt w świątyni wiąże się z obowiązkiem świadczenia o Chrystusie – wprowadzał do Eucharystii metropolita przemyski.

W homilii, odnosząc się do kamienia, który został wmurowany w budowaną świątynię, Arcybiskup podzielił się wiadomością, skąd został pozyskany. – Kamień z kościoła, gdzie spoczywają relikwie św. Stanisława Kostki, stanie się kamieniem węgielnym w tym wielkim dziele, który podjęła Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Smolarzynach. Ten kamień ma nam przypominać naszego Patrona, ale ma przypominać także miasto Rzym i św. Piotra oraz wszystkich świętych apostołów. Ma nam także uświadamiać to, że my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, które są włączone w tę niezwykłą budowlę, jaką się Kościół; nasza wspólnota parafialna czy Kościół w tym wymiarze powszechnym – zauważył hierarcha.

Ważne jest to, byśmy zawsze pamiętali, że kamieniem węgielnym jest nie kto inny, jak Chrystus. Bez Chrystusa każda budowla jest wznoszeniem obiektu na piasku. Kamień węgielny to czytelny obraz i wezwanie, abyśmy w naszym życiu osobistym i rodzinnym budowali gmach w oparciu o Chrystusa; bez Niego grozi nam katastrofa nie tylko budowlana, ale także ta, jaką jest brak świętości naszej osobistej – mówił abp Szal.

Metropolita Przemyski zwrócił także uwagę, że trzeba nam najpierw budować swoją mocną wiarę w oparciu o spotkanie z Chrystusem, Jego Słowem, Jego nauczaniem, z Pismem świętym. – Trzeba budować swoją wiarę tak, jak w przypadku św. Stanisława Kostki w oparciu o rodzinę, która jest zatroskana o wychowanie dzieci i młodzieży. Trzeba, abyśmy wszyscy potrafili być świadkami życia – wzywał kaznodzieja.