W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. w Radymnie na terenie archidiecezji przemyskiej i w Chmielniku na terenie diecezji rzeszowskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Czesława Jaworskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca oraz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r., eksportą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie. Modlitwie przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, natomiast homilię wygłosił ks. Krzysztof Szyndler.

W wygłoszonej homilii kaznodzieja przywołał kilka swoich spotkań ze zmarłym kapłanem, które pokazywały mu jakim był człowiekiem i kapłanem.

– Księże Czesławie, byłeś kapłanem stanowczym i wymagającym najpierw od siebie. Często powtarzałeś: trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Miałeś swoje zasady i byłeś konsekwentny. Widzieli to księża i widzieli to parafianie. Nie zawsze się to podobało tym, którzy byli letni, ale zawsze miałeś jeden cel, żeby wychować ludzi na lepszych katolików – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie eksporty głos zabrali jeszcze księża, którzy pożegnali śp. ks. Czesława Jaworskiego. Słowa podziękowania za jego kapłańską posługę wypowiedzieli: ks. Mariusz Cymbała z Chmielnika, ks. Zygmunt Balawender z Tuczemp, ks. Kazimierz Piwowar z Radymna oraz bp Stanisław Jamrozek.

Po zakończonej eksporcie trumna z ciałem śp. ks. prał. Czesława Jaworskiego pozostała jeszcze w świątyni, aby parafianie mogli przyjść i pomodlić się za zmarłego kapłana.


Z  kolei Msza Święta pogrzebowa oraz pochówek emerytowanego proboszcza obydwu parafii w Radymnie odbyły się w piątek, 23 kwietnia 2021 r., w rodzinnym Chmielniku, w parafii pw. Matki Bożej Łaskawej, która obecnie znajduję się na terenie diecezji rzeszowskiej. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski, a homilię wygłosił ks. Mariusz Cymbała.

Na zakończenie Eucharystii zmarłego kapłana pożegnali: abp Adam Szal, metropolita przemyski, ks. Jan Pyziak, rodak-emeryt, ks. Kazimierz Piwowar, proboszcz z Radymna, ks. Krzysztof Kwieciński, proboszcz z Iskrzyni, Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Lisańczuk, przedstawiciel rady parafialnej z Radymna oraz ks. Tomasz Gałuszka odczytał oficjalny list pożegnalny Kazimierza Jaworskiego, brata śp. ks. Czesława.Ks. Czesław Jaworski urodził się 22 czerwca 1953 r. w Chmielniku. Po ukończeniu studiów w przemyskim WSD, przyjął święcenia kapłańskie 4 czerwca 1978 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Łętowni i Krościenku Wyżnym. Pełnił funkcję proboszcza w Iskrzyni (1985-2000), w Tuczempach (2000-2006), Radymnie pw. św. Wawrzyńca (2006-2015) i Radymnie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (2015-2018). Był dziekanem dekanatu Radymno I. Odznaczony przywilejem EC. W 2012 r. został włączony do grona gremialnych kanoników Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej. (źródło: przemyska.pl)