24 kwietnia 2021 roku, w 56 roku życia, 35 roku profesji zakonnej i w 29 roku kapłaństwa zmarł nagle śp. ks. Krzysztof Surma, michalita. Posiadał on uzdolnienia dziennikarskie i wykorzystywał je w szkole, a także we współpracy z Katolickim Radio Krosno-FARA. W początkowych latach jego istnienia współtworzył prowadząc audycje jako redaktor wydania czwartkowego, twórca i uczestnik audycji „Rozmowy w drodze”, autor audycji dla młodzieży w każdy poniedziałek i piątek.

Dlatego, w środę, 28 kwietnia 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń” śp. ks. Krzysztofa wspominał ks. Jan Dąbal, który w tym czasie pełnił funkcję dyrektora krośnieńskiej katolickiej rozgłośni FARA.