W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyła się uroczysta modlitwa za Ojczyznę, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Okazją do tego była 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W wygłoszonej homilii hierarcha zwrócił uwagę na rolę Matki Bożej w życiu Kościoła w Polsce. – My Polacy od wieków doświadczamy jej zatroskania w naszych osobistych i narodowych sprawach. Świadczą o tym liczne wota wdzięczności pozostawiane jej w sanktuariach. Wyrazem maryjnej pobożności jest kult matki Jezusa jako Królowej Polski. Stała się ona naszą Królową najpierw przez wybór dokonany przez króla Jana Kazimierza – mówił kaznodzieja.

Zapytajmy się do czego wezwani jesteśmy podczas święta, w którym czcimy dwie Matki – Matkę Maryję i matkę Polskę – pytał hierarcha. – Jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nawzajem dla siebie byli sługami. Ważne jest, aby wezwanie do służenia rozumieli dobrze wszyscy rządzący. Jak ważne jest, aby dążyć do wyzwalania z tego, co jest naszą słabością. Pan chce, abyśmy poruszali się w jego świetle. Bądźmy zatem wrażliwi i prawi w postępowaniu. Mający w sercu zasady Ewangelii Chrystusowej jako ludzie wierzący. Dążmy do tego, aby stawać się obrazem Chrystusa. Żyjmy tak, aby inne narody mogły rozpoznać w nas obecność Pana w naszych słowach i codziennym postępowaniu – wzywał bp Stanisław Jamrozek.

Po uroczystej Eucharystii delegacje rządzących i organizacji pozarządowych złożyły wieńce pod pamiątkowym postumentem upamiętniającym uchwalenie konstytucji 3 maja, na wzgórzu zamkowym.

ks. Maciej Flader