Czy można dokładnie wskazać moment, w którym podczas Mszy Świętej chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Chrystusa?

Na to pytanie próbował odpowiedzieć ks. Krzysztof Sochacki w kolejnej „Pogadance o Eucharystii” w pierwszy czwartek 6 maja 2021 r.

„Pogadanki o Eucharystii” na antenie Radia FARA
w dni powszednie o godz. 9.40 i 16.00.

Poprzednie rozważania: