W środę, 12 maja 2021 r., w Błażowej odbyła się uroczystość nadania imienia Anny Jenke miejscowej Szkole Podstawowej. Od tego momentu Anna Jenke jest drugą patronka szkoły, zaraz po Królu Władysławie Jagielle.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Błażowej, a następnie kontynuowana była w budynku szkoły.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal, wszystkich zgromadzonych w świątyni i w łączności online powitali Maria Kruczek, dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej i ks. prał. Jacek Rawski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Błażowej.

– Chcielibyśmy iść tak jak Służebnica Boża chcąc poznać Pana Jezusa, pokochać go i naśladować. Iść z Nim przez ten ogród, jakim jest współczesny świat po to, aby omijać kałuże, aby wyzwalać się z grzechów – mówił abp Adam Szal.

Podczas modlitwy uczestnicy uroczystości mieli okazję wsłuchać się w homilię wygłoszoną przez ks. dra Witolda Burdę, postulatora procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Anny Jenke: – Tu rozpoczęła się jej droga do świętości – mówił kapłan – Jednym z jej bardzo szczególnych rysów duchowości było to, że szukała wciąż inspiracji, dobrych natchnień, dobrych pomysłów, nie u kogo innego jak u samego Ducha Świętego i w słowie Bożym – zauważył kaznodzieja.

Ks. Burda zachęcał dzieci, wychowawców i rodziców, aby w swoim życiu stawiać sobie mądre wymagania: – Kochani młodzi przyjaciele, stawiajcie sobie wymagania, dążcie do rzeczy wielkich, nie pozostawajcie na miernocie i bylejakości w waszym życiu. Wszyscy rodzice, wy drodzy nauczyciele, pomagajcie w tym młodym ludziom stawiając im m.in. mądre wymagania. Prawdziwa miłość również jest wymagająca.

Przed błogosławieństwem, na prośbę abpa Adama Szala, głos zabrał jeszcze ks. Marian Bocho, proboszcz Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, przy której znajduje się Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, które także niebawem przyjmie za patronkę Anne Jenke.

 

Po zakończonej modlitwie w świątyni, dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły, gdzie odczytano akt nadania imienia oraz oddano głos zaproszonym gościom.

Szkoła podstawowa w Błażowej nosi już imię króla Władysława Jagiełły. Odtąd będzie miała dwóch patronów. Wcześniej, miejscowe gimnazjum nosiło patrona Anny Jenke, natomiast po likwidacji gimnazjów, społeczność szkolna chciała, aby Służebnica boża pochodząca z Błażowej patronowała tej szkole.

W uroczystości nadania imienia Anny Jenke Szkole Podstawowej w Błażowej uczestniczył także ks. Piotr Czarniecki, redaktor Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, który miał okazję rozmawiać z uczestnikami tego wydarzenia o jego znaczeniu dla szkoły i lokalnej społeczności, a także inicjatywach, które tworzą się wokół postaci Patronki szkoły.