Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
zaprasza dzieci, młodzież i rodziny
na 15-dniowe, wakacyjne rekolekcje.

To czas niezapomnianych przeżyć,
spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie.

Niezbędne informacje znajdują się na stronie oaza.przemyska.pl/rekolekcjewakacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Wracam – Rekolekcje oazowe 2021