Święcenia Prezbiteratu, Przemyśl – Bazylika Archikatedralna, 22 maja 2021 r.

W sobotę, 22 maja 2021 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 19 diakonów otrzymało z rąk abpa Adama Szala święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej w obecności abpa Józefa Michalika i bpa Krzysztofa Chudzio, księży proboszczów parafii rodzinnych Neoprezbiterów, przełożonych, ojców duchownych i kapłanów posługujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz najbliższych krewnych.

Nowo wyświęceni kapłani:

 • ks. Biedka Tomasz (Krosno – Polanka)
 • ks. Bujdasz Grzegorz (Bartkówka)
 • ks. Cyran Hubert (Kraczkowa)
 • ks. Dubiel Dawid (Łańcut – FARA)
 • ks. Gliniak Piotr (Jarosław – Łazy Kostkowe)
 • ks. Gurgacz Michał (Jurowce)
 • ks. Herbut Krzysztof (Golcowa)
 • ks. Liszka Łukasz (Przeworsk – FARA)
 • ks. Matwijec Grzegorz (Stubno)
 • ks. Pawlak Daniel (Łańcut – św. Józefa)
 • ks. Pomykała Jakub (Łańcut – św. Józefa)
 • ks. Sas Dawid (Krosno – św. Wojciecha)
 • ks. Stachyrak Michał (Rymanów – Zdrój)
 • ks. Stęchły Michał (Ujezna)
 • ks. Szałaj Patryk (Zarzecze)
 • ks. Szular Wojciech (Świętoniowa)
 • ks. Śliwka Paweł (Olszany)
 • ks. Terech Gerard (Gwizdów)
 • ks. Wałczyk Karol (Łańcut – św. Józef)

Do dzisiejszej uroczystości Neoprezbiterzy przygotowywali się przez okres 6 lat formacji w Seminarium Duchownym, a w ostatnim czasie przez rekolekcje, które prowadził ich ojciec duchowny, ks. Łukasz Haduch.

„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!” /1Kor 1,26/ – tymi słowami abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, przewodniczący liturgii święceń prezbiteratu, zaprosił do refleksji zgromadzonych w Bazylice Archikatedralnej i łączących się duchowo z tym ważnym wydarzeniem dla Archidiecezji Przemyskiej. Na początku Metropolita Przemyski przekazał szczególną dedykację słów zapisanych w pamiętniku przez św. Józefa Sebastiana Pelczara: „…zrozumiałem, jak wielkim zaszczytem i niewymownym szczęściem jest być kapłanem. Wtedy zapisałem w swoim pamiętniku »ideały ziemskie bledną«. Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał poświęcenia w kapłaństwa. Iskra powołania wzrasta się przy łasce Bożej i rozżarza się łaską wiary i miłości”. Kontynuując homilię Ksiądz Arcybiskup podjął rozważanie dotyczące łaski powołania, które jest odkryciem Bożego przeznaczenia względem drogi człowieka przez życie.

Ksiądz Arcybiskup ponownie odnosząc się do osoby Biskupa Pelczara – patrona obecnego roku duszpasterskiego w Archidiecezji – podkreślił jak wielkim darem jest powołanie kapłańskie: „Godność kapłanów okazuje się z posłannictwa, jakie sprawują. W stosunku do Boga są oni sługami i posłami Ojca Niebieskiego, powiernikami i zastępcami Słowa wcielonego, narzędziami Ducha Świętego; oni bowiem starają się o rozszerzenie chwały Bożej, czyli o uwielbienie Stwórcy przez stworzenia, składają Mu cześć za wszechświat cały, odsłaniają Jego tajemnice i dzieła, ogłaszają Jego wolę, oni mają pod swoją strażą i swoim szafarstwem naukę i łaskę Zbawiciela, ponawiają w sposób bezkrwawy Jego Ofiarę, przyswajają duszom owoce krzyża – oni wreszcie pomagają Duchowi Świętemu oświecać i uświęcać dusze, a tym samym tworzyć z nich świątynie Trójcy świętej”. Ukazując godność powołania abp Adam zaznaczył jeszcze wedle słów św. Józefa Sebastiana, że „w stosunku do ludzi kapłani są pomocnikami Zbawiciela świata w sprawie uświęcenia i uszczęśliwienia tak jednostek, jak całego społeczeństwa; oni bowiem opowiadają ludziom naukę Bożą, wskazują im drogę zbawienia, wylewają na nich Krew Jezusową, wypraszają dla nich łaski, wstrzymują od nich kary, otwierają im niebo; słowem, oni wszystkim dla wszystkich, oni ziemskimi aniołami stróżami dla ludzi”.

Ksiądz Arcybiskup życzył kandydatom do święceń życzył by szli drogą świętości, realizując obietnicę błogosławieństw ewangelicznych: „Jeżeli będziecie świętymi to będziecie bezinteresownymi!” Arcybiskup Adam wspomniał czas wspólnych rozmów z diakonami, wskazując na wartość adoracji, która dla każdego okazuje się siłą potrzebną do spełniania posługi i wzrastania w świętości. Na zakończenie Pasterz Archidiecezji modlił się słowami bpa Pelczara o siłę do dobrego praktykowania kultu eucharystycznego, jak i odniósł się również do słów św. Maksymiliana, które Neoprezbiterzy wypisali na swoich zaproszeniach, życząc zaufania na wzór Maryi: „Nie ma lepszego przygotowania do komunii św, jak całą tę sprawę oddać Niepokalanej. Ona najlepiej przygotuje nasze serce, i będziemy pewni że szczyt przyjemności sprawimy, za największą miłość, którą wtedy okażemy”. Metropolita życzył tym, którzy będą wyświęceni na kapłanów, aby byli świętymi na wzór świętych pasterzy Archidiecezji.

Na zakończenie liturgii słowo podziękowanie w imieniu Neoprezbiterów wypowiedział ks. Wojciech Szular, a w imieniu wspólnoty seminaryjnej – ks. dr Konrad Dyrda, rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Przemyślu.