Od 7 czerwca 2021 r. w Domu Rekolekcyjnym OO. Karmelitów w Przemyślu trwa spotkanie formacyjne Federacji Mniszek Karmelitanek Bosych pw. Ducha Świętego prowincji krakowskiej.

O tym niecodziennym wydarzeniu w programie „W rytmie wydarzeń” – 8 czerwca – rozmawialiśmy z o. Krzysztofem Górskim OCD, przeorem klasztoru karmelitów bosych w Przemyślu i asystentem Federacji Ducha Świętego klasztorów Karmelitanek Bosych.

Nasz gość wyjaśnił czym jest Federacja Mniszek Karmelitanek Bosych, jakie siostry przybyły do Przemyśla i jak przebiega czas kilkudniowej formacji, która potrwa do 12 czerwca. Jak zaznaczył o. Krzysztof, w spotkaniu udział biorą siostry karmelitanki z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.