Grupa ludzi, których połączyło pragnienie wychwalania Boga śpiewem – Boga, a nie siebie. To zespół NNAB, czyli „Nie nam, a Bogu”.

Jak powstał zespół, co pragną wydobyć z serc słuchaczy i jak Bóg pociągnął każdego z nich ku sobie – o tym usłyszeliśmy w „Chrześcijańskich rytmach” 9 czerwca 2021 r. Gośćmi audycji byli: Piotr Wróż, Joanna Ordon i Rafał Gierka.

www.facebook.com/Nie.nam.a.Bogu

Do jednego z utworów zespołu NNAB Adrian Pasierbowicz wykonał animację. Znajdź trzy momenty, w których na filmie pojawia się wizerunek Jezusa.