10 czerwca 2021 r. w Jarosławiu odbyła się uroczystość nadania im. Anny Jenke Publicznemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

Centrum uroczystości była sprawowana przez abpa Adama Szala Msza Święta w jarosławskiej Kolegiacie.

– My wszyscy nie tylko kibicujemy tej szkole, ale nasza modlitwą wspieramy tę placówkę, modląc się o to, aby spełniła swoją misję, aby była znakiem i wyzwaniem, tak jak dla swojego środowiska była Sługa Boża Anna Jenke – mówił Metropolita Przemyski.

Homilię do społeczności szkolnej i zaproszonych gości wygłosił ks. Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke. W sposób szczególny zwrócił uwagę na dar, którym dzieliła się Sługa Boża ze swoimi uczniami: – Jej serce było w szczególny sposób przemienione, każdego dnia rzeźbione Bożą łaską. Warto zapatrzyć się dzisiaj w serce Anny Jenke. Warto wczuć się jakim rytmem, w jak szczególny sposób pulsowało jej piękne serce. Tym bardziej, że jesteśmy w miesiącu, kiedy w szczególny sposób wpatrujemy się w najpiękniejsze serce, serce samego Jezusa.

Po zakończonej Mszy Świętej w świątyni przekazano uczniom nowy sztandar szkoły, a następnie dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed budynkiem liceum, gdzie odczytano akt nadania imienia Anny Jenke Publicznemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Tam także poświęcona została pamiątkowa tablica.

Uroczystość nadania imienia poprzedziło zorganizowane dzień wcześniej sympozjum nt. życia i pracy Anny Jenke, które odbyło się w domu parafialnym przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

Podczas sesji swoje prelekcje wygłosili ks. prof. Paweł Bortkiewicz i p. Barbara Nowak, a ponadto odczytano akt nadania Annie Jenke Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia.