Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 225 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 300 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.

Etap szkolny odbył się 2 marca 2021 roku. Wzięło w nim udział ponad 2 600 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Mateusza.

Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 6 maja 2021 roku. Wzięło w nim udział 654 uczniów, przygotowywanych przez 260 katechetów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Literatura w tym etapie obejmowała większość treści Ewangelii według św. Mateusza. Etap dekanalny wyłonił 124 finalistów.

Finał Konkursu odbył się 7 czerwca 2021 r. w dziesięciu rejonach Archidiecezji: Przemyślu, Radymnie, Jarosławiu, Leżajsku, Łańcucie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Dubiecku-Wybrzeżu, Zboiskach i Sanoku.  W sumie uczestniczyło w nim 116 olimpijczyków. Zgodnie ze zmienionym Regulaminem, Komisja Diecezjalna przyznała tytuł laureata.

Komisja Diecezjalna Konkursu Biblijnego (ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Mirosław Grendus) ogłasza LAUREATÓW Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”:

 • Mateusz DOMARADZKI – laureat I miejsca – uczeń Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach (katecheta – ks. Tomasz Surmacz).
 • Jakub CZUBAT – laureat II miejsca – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku (katechetka – p. Dorota Klimczak).
 • Patrycja SIUCIAK – laureatka III miejsca – uczennica Zespołu Szkół w Dębnie (katechetka – s. Janina Krupa).
 • Wiktoria MARKOWICZ – laureatka IV miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Zespole Szkół w Kosinie (katecheta – ks. Krzysztof Szczepański).
 • Klaudia PŁONKA – laureatka V miejsca – uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy (katechetka – s. Anna Macina).
 • Szymon ZAWADZKI – laureat VI miejsca – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dubiecku (katechetka – s. Maksymiliana Irena Olech).

Ponadto Komisja Diecezjalna przyznała tytuł LAUREATA następującym olimpijczykom:

 • Jakub PAJĄK – uczeń Szkoły Podstawowej im. Świętego Michała Archanioła w Bliznem (katechetka – s. Agnieszka Dolewa).
 • Wiktoria TAJCHMAN – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach (katechetka – s. Lucyna Świder).
 • Mariola BUCZEK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi (katechetka – s. Małgorzata Syska).
 • Justyna WALUS – uczennica Szkoły Podstawowej w Sieniawie (katecheta – ks. Mariusz Pelc).
 • Paweł KOŁODZIEJ – (katechetka – p. Aneta Kołodziej).
 • Maja RADOCHOŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej w Buszkowicach (katecheta – ks. Jan Łamasz).
 • Jakub BYSTRAŃSKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym (katechetka – s. Mariola Lidia Bochniak).
 • Victoria DEREWOŃKO – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie (katecheta – ks. Henryk Iwanicki).
 • Maria PELC – uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej (katecheta – ks. Michał Kłopot).
 • Jagoda SZNAJ – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku (katecheta – ks. Paweł Żygała).
 • Aleksandra ZYCH – uczennica Szkoły Podstawowej im. Franciszka z Asyżu w Jelnej (katecheta – o. Artur Stepień).
 • Kacper KOBA – uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach (katecheta – ks. Rafał Szmik).
 • Gabriela SŁYSZ – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Kingi w Sanoku (katechetka – p. Elżbieta Sobolewska).
 • Lidia BUJDASZ – uczennica Szkoły Podstawowej w Pawłokomie (katechetka – p. Agnieszka Myćka).
 • Michał OMACHEL – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (katecheta – ks. Wiesław Kałamarz).
 • Rafał KUCZEK – uczeń Szkoły Podstawowej w Dobieszynie (katechetka – p. Urszula Jakubczyk).
 • Marcin OSENKOWSKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu (katecheta – ks. Piotr Gosztyła).

Komisja Diecezjalna przyznała tytuł FINALISTY wszystkim pozostałym młodym olimpijczykom biorącym udział w finale.

Konkurs Biblijny „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i wspierany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy” w Archidiecezji Przemyskiej, ich Rodzicom (szczególnie tym Rodzinom, które systematycznie, wspólnie z dziećmi pochylają się nad Słowem Pana) i Katechetom oraz środowiskom szkolnym –składamy podziękowanie i życzenia słowami samego Jezusa Chrystusa (zapisanymi przez Jego Umiłowanego ucznia): „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. (J 14, 26.)

W imieniu organizatorów
ks. Jerzy Gałązka