Komisja Diecezjalna XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach,
na podstawie Regulaminu Olimpiady,
podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Laureata następującym uczestnikom:


I miejsce

Bartłomiej Wojak
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 im. Janusza Korczaka w  Rakszawie
opiekun: ks. Bogusław Krok
67 pkt


II miejsce

Klaudia Tkacz
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w  Brzózie Stadnickiej
opiekun: ks. Bogusław Czarniecki
61 pkt


III miejsce

Klaudia Płonka
Szkoła Podstawowa w Tryńczy
opiekun: s. Anna Macina
58 pkt


IV miejsce

Anna Niemiec
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie
opiekun: ks. Łukasz Staszewski
37 pkt


IV miejsce

Zuzanna Tarnawska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
opiekun: p. Danuta Kusińska
37 pkt


V miejsce

Martyna Górniak
Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem
opiekun: ks. Rafał Rusinek
35 pkt


Szczegółowe informacje dotyczące wyników finału
można uzyskać u ks. Pawła Wojakiewicza CSMA
(pawojakiewicz@gmail.com, kom. 728 859 006).

ks. Waldemar Janiga
ks. Leszek Przybylski