15 lipca 2021 r. 41. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do Tronu Matki Bożej. Choć w tym roku ponownie sztafetowo, to pątnicy łączyli się duchowo we wspólnej modlitwie, modląc się za siebie nawzajem.

W tym roku grupą, która weszła na Jasną Górę, była grupa św. Józefa z Radymna, z którą jako pasterz Archidiecezji Przemyskiej przybył abp Adam Szal. Pątnicy swój marsz rozpoczęli Małusach Małych, skąd o poranku ruszyli w kierunku Jasnej Góry, gdzie zostali powitani przez księży kwatermistrzów, księży redaktorów Radia FARA, a także czuwających całą noc w kaplicy Matki Bożej pielgrzymów duchowych.

Centrum dnia kończącego piesza pielgrzymkę na Jasną Górę jest zawsze Eucharystia. Abp Adam Szal, który przewodniczył modlitwie, w wygłoszonej homilii zauważył, że podczas wędrowania, próbujemy zrozumieć tajemnice Maryi:

– Ona użyczyła Panu Bogu samej siebie, użyczyła sama siebie także swoim bliskim: św. Józefowi, św. Elżbiecie i jej rodzinie. Oddała się  do dyspozycji Panu Bogu i ludziom. Maryja otaczała opieką Jezusa, Syna Bożego, jako Matka Zbawiciela, ale Jej misja została z woli Chrystusa przybitego do krzyża rozciągnięta na cały Kościół. Od tej chwili, od tajemnicy ukrzyżowania, Matka Najświętsza otacza opieką Jezusa obecnego w Kościele jako Matka Kościoła – kontynuował rozważanie.

W kolejnych słowach abp Adam Szal przypomniał, jak poszczególni patronowie grup pielgrzymkowych kochali Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Jego Matkę. Na koniec zwrócił uwagę na to, czy czas pielgrzymki przemienił serca jej uczestników. – Z czym wrócimy do domu? Z jakimi postanowieniami? To już zależy od nas. Oby tym postanowieniem było zbliżenie się do Maryi, która doprowadzi nas do ołtarza, do Chrystusa – podpowiadał pątnikom kaznodzieja.

Po zakończonej Mszy Świętej pątnicy zgromadzeni na Jasnej Górze pozostali jeszcze tam, na osobistej modlitwie, aby później powrócić do swoich domów, by w swoich środowiskach mówić o tym, czego doświadczyli pielgrzymując w sztafecie.

Dzień był także okazją rozmów z pielgrzymami duchowymi, a także ekipą radiowo-telewizyjna Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej. Redaktorzy i operatorzy dzielili się swoim doświadczeniem minionych dwunastu dni na szlaku pątniczym.

Po raz kolejny w Jarosławskim Opactwie spotkali się także pielgrzymi duchowi, którzy modlili się na różańcu w intencji pielgrzymów i całej Archidiecezji Przemyskiej.

15 lipca był także dniem, w którym w ramach codziennej audycji „W rytmie wydarzeń” mieliśmy okazję wysłuchać kolejnych rozmów z pielgrzymami fizycznymi i duchowymi, które przeprowadzili dziennikarze Radia Jasna Góra.

***
ZOBACZ TAKŻE: