Jak każdego 16 dnia miesiąca, tak i 16 lipca 2021 r., w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyła się szczególna modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę tego Patrona Polski. Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej Józef Michalik, który wygłosił też okolicznościową homilię.

We wstępie do wspólnej modlitwy hierarcha podkreślał, że Pan Bóg jest nieskończony i obdarza wiernych swoim nieskończonym miłosierdziem przez wstawiennictwo świętych. – Nasza obecność też niech będzie tym zaufaniem do Pana Boga, że zanurzenie naszego życia, tego ziemskiego, tych wszystkich spraw, także tych niedoskonałości, upadków i grzechów za które Go chcemy przepraszać, nie będzie bez odpowiedzi Pana Boga – powiedział abp Michalik.

Z kolei w homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na ważny element życia chrześcijańskiego, jakim jest jedność. – To jest bardzo ważna sprawa. Wiemy dobrze, że najskuteczniej się unieszkodliwia nieprzyjaciół jeśli się ich podzieli. Każda wspólnota jeśli się podzieli, wykończy się – wyjaśniał arcybiskup. Z tego płynie jeden wniosek: każdy podział rujnuje.

Niestety wielu środowiskom i ugrupowaniom zależy teraz na podziale wśród wierzących i patriotów. – To jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli, że te czasy męczeństwa nad Kościołem Katolickim nigdy nie przechodzą. Są to tylko fale. Raz tu, raz tam. To męczeństwo ma różne wyrazy. W Europie dzisiaj odnotowują, że w historii ostatnich stuleci to nad Europą jest ta wichura nienawiści do Kościoła Katolickiego – zwracał uwagę. Także w Polsce są różne działania na rzecz podziału wspólnoty wierzących. – Uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Zawsze się zaczynało od prześladowania księży. Dzisiaj w Polsce biskupów skompromitować, potem księży skompromitować. I wtedy będzie można te owce rozproszyć, przestraszyć – ostrzegał. Niestety w Polsce jest wiele podziałów, w różnych sferach.

Tylko modlitwa i realne pojednanie z Bogiem jest lekarstwem na zachowanie jedności. – Dobrze, że znajdujecie czas na modlitwę w Waszych rodzinach. Na ten pacierz wieczorny, wspólny. Jeśli tak w rodzinach łamie się wiele to szukajmy przyczyny w sobie, a nie tylko na zewnątrz. Przez umocnienie naszych rodzin będziemy zmieniać świat. Będziemy czynić go lepszym, mądrzejszym i godniejszym – apelował na zakończenie homilii abp senior Józef Michalik.


 

Warto również powracać do homilii wygłoszonych w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w poprzednich miesiącach: