Jak każdego siedemnastego dnia miesiąca, tak i w sobotę, 17 lipca 2021 r., w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku odbyła się modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne. Eucharystii przewodniczył ks. Maciej Skrzypski, natomiast okolicznościową homilię wygłosił ks. Marek Wasąg. Wieczorną modlitwę tradycyjnie animowała Wspólnota Miłości Miłosiernej.

W homilii kaznodzieja nawiązał do słów Pana Jezusa „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. – Bóg chce żebyśmy porządnie odpoczęli. Kto się porządnie naharuje ten powinien porządnie odpocząć. Taka jest wola Boża – mówił ks. Marek i przypominał, że odpoczynek jest przykazaniem Bożym. Bowiem sam Pan Bóg siódmego dnia odpoczywał. – Jak praca jest obowiązkiem człowieka, tak samo obowiązkiem człowieka jest odpoczynek – dodał kapłan.

 


 


Można także odsłuchiwać archiwalne nagrania rozważań, które były wygłaszane podczas poprzednich spotkań modlitewnych w Polańczyku.