25 sierpnia 2021 r. do Jarosławia dotarły symbole Światowych Dni Młodzieży. Było to jedyne miejsce w Archidiecezji Przemyskiej, w którym pojawiły się krzyż i ikona Matki Bożej towarzyszące młodym podczas ŚDM.

Kolejne Światowe Dni Młodzieży planowane są na 2023 r. i odbywać się będą w Lizbonie. Symbole ŚDM w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2021 r. gromadzą wokół siebie młodych z całej Polski w różnych miastach. 25 sierpnia symbole te dotarły do Jarosławia.

Przed Krzyżem i Ikoną Matki Bożej „Salus Populi Romani” w Jarosławiu zgromadzili się przedstawiciele młodych z naszej archidiecezji. Była to okazja, by powrócić do tego co przeżyli w Rio, Krakowie czy Panamie, ale też nowe, piękne doświadczenie dla tych, którzy będą uczestniczyć w tym wydarzeniu po raz pierwszy w Lizbonie.

O godz. 9.00 symbole zostały powitane przez ks. Mariana Bocho proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu oraz młodzież zgromadzoną w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

Następnie o 10.00 sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. bp Stanisława Jamrozka. On także wygłosił okolicznościową homilię, podczas której mówił, że pod krzyżem stała Maryja. Dlatego te symbole tak bardzo pięknie pokazują właśnie dwie postacie: samego Chrystusa i jego Matkę. Syn Boży i Matka, która stoi pod krzyżem. Pan wszechświata i Matka Pana, oni nam pokazują dwie rzeczywistości. Rzeczywistość boską i ziemską. Jezus jako Syn Boży przynależy w sposób całkowity do tej rzeczywistości niebieskiej. Maryja, Jego Matka, już teraz należy do tej rzeczywistości, ale za życia swojego jest przedstawicielką tej rzeczywistości ziemskiej, czyli reprezentuje każdego z nas, którzy jesteśmy wezwani, żeby też stanąć pod krzyżem i tutaj uczyć się naszego sposobu postępowania i odpowiadać na Jezusowe zaproszenie do miłowania innych.

Patrząc na znaki Światowych Dni Młodzieży, bp Jamrozek zwrócił także uwagę na znaki, które często nosimy przy sobie, jak krzyżyk na szyi, czy medalik Matki Bożej: – W tych znakach, pewnych symbolach, myśmy powinni też bardzo się orientować. Krzyżyk powinien rzeczywiście oznaczać naszą wiarę, a nie utożsamianie się ze światem w którym jesteśmy. Chrześcijanin to jest ten, który nie wstydzi się krzyża, przed tym krzyżem klękać i naśladuje Jezusa i Jego miłość.

Eucharystię koncelebrowali między innymi ks. Mariusz Wilk – ogólnopolski koordynator ŚDM, oraz wielu kapłanów związanych z młodymi naszej archidiecezji. Po Mszy Świętej mieliśmy okazję porozmawiać z ks. Mariuszem Wilkiem oraz z uczestnikami ŚDM w Panamie.

Po Eucharystii odbyło się wspólne czuwanie przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej, któremu przewodniczył ks. Łukasz Sowa. Modlitwie towarzyszyły czytane przez uczestników spotkania rozważania, ale także wspólny śpiew.

Po zakończeniu adoracji młodzi przeszli procesyjnie do Cerkwi greckokatolickiej Sanktuarium Matki Bożej Bramy Miłosierdzia i tam przekazali symbole Światowych Dni Młodzieży młodym z tego obrządku.