W minioną sobotę, 28 sierpnia 2021 r., odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Przemyskiej do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Spotkanie, które dla wszystkich przybyłych stało się czasem dziękczynienia za dar wakacyjnych rekolekcji rozpoczęło się Zawiązaniem Wspólnoty i Godziną Świadectw o godz. 9:00. O doświadczeniu spotkania z Jezusem i Maryją mówili uczestnicy poszczególnych turnusów, a także chętni, dzieląc się świadectwem umocnienia wiary.

Następnie zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej pod przewodnictwem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę, że daru, którym jest Ruch Światło-Życie nie można zmarnować. – Jakże tu nie wspomnieć o wielkim darze dla Kościoła w Polsce i dla nas osobiście jakim jest dar Ruchu Światło–Życie. Z jego programem formacyjnym, z programem na życie. Stąd też, zechciejmy ten dar przyjąć i rozwijać, tak jak możemy, na tyle na ile nasze zdolności intelektualne, umysłowe, duchowe pozwalają nam. A możliwości są przecież wielkie. Nie wolno zakopać tego daru, nie można doprowadzić do tego aby nasz ruch, Ruch Światło–Życie skostniał sam w sobie, trzeba aby następował rozwój. Mimo trudnych czasów, zwłaszcza w trudnych czasach kiedy to odczuwamy potrzebę wspólnoty, potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, także i wtedy kiedy były czy są jeszcze jakieś ograniczenia.podkreślił hierarcha.

Arcybiskup przypomniał, że zadaniem każdego oazowicza jest ciągłe opowiadanie się za Chrystusem i świadczenie o Nim w swoich środowiskach. – Chcemy dzisiaj drodzy siostry i bracia poprzez naszą obecność tutaj, w świątyni, w szczególnej świątyni dla naszej archidiecezji, opowiedzieć  się po stronie Chrystusa i wędrować za nim, po to aby spełniły się słowa św. Pawła, mówiące o tym abyśmy pamiętali o tym, co jest najbardziej konieczne. O tym wielkim darze i zobowiązaniu jakim jest miłość i dążenie do doskonałości, czyli do świętości i do pełnienia swojego powołania. A powołaniem naszym jest właśnie świętość! Jest troska o siebie, o swoje dary, które otrzymaliśmy od Pana Boga i o te dary, które otrzymali nasi bliscy. Każdy z nas jest odpowiedzialny., uzmysławiajmy sobie to z wielką mocą, za dary które myśmy otrzymali i za dary, które otrzymuje także nasza wspólnota – powiedział metropolita przemyski.

Tegoroczną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu zakończyło wspólne zwiedzanie Diecezjalnego Centrum Ruchu – Collegium Marianum, które w ostatnim czasie jest gruntowanie remontowane oraz agapa połączona z występem diecezjalnej diakonii muzycznej.

Transmisję z tego wydarzenia prowadziliśmy za pośrednictwem Telewizji Internetowej Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej fara.tv, a we wtorek, 31 sierpnia 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń” wyemitowana była krótka relacja z Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie, która przygotowała Magdalena Dedo.