W środę, 1 września 2021 r., w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych abp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej z okazji 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w powiecie Bieszczadzkim. Podczas uroczystości poświęcono i odsłonięto pomnik gen. Stanisława Maczka (1892-1994).

We wstępie do wspólnej modlitwy metropolita przemyski położył akcent na znak krzyża, którym rozpoczyna się każda Eucharystia. – Pierwszy września to także okazja do tego, aby uczynić znak Krzyża świętego na początku nowego roku szkolnego. Dzieci i młodzież przystępują dzisiaj do pracy nad sobą, do pracy nad charakterem. Tak jak generał Maczek pracował nad swoim charakterem, tak trzeba aby młode pokolenie, tak jak słyszymy to w dzisiejszej Ewangelii, pytając się „co mamy robić” uzyskiwało odpowiedź z naszej strony; ze strony ludzi dorosłych, duszpasterzy ale także wiernych świeckich „zachowujcie przykazania, idźcie droga wyznaczona przez Pana Boga” – powiedział hierarcha.

Arcybiskup zachęcał też tego dnia do gorliwej modlitwy. – Módlmy się w obecnej Mszy świętej w intencji Ojczyzny, ale także w intencji dzieci i młodzieży, którzy rozpoczynają dzisiaj rok szkolny. Oby był szczęśliwy. Oby doprowadził do poznania dobra, prawdy i piękna, czyli samego Boga – prosił hierarcha.

Natomiast w homilii metropolita przemyski zaznaczył, że człowiek przez całe życie się formuje. – Dzisiaj kiedy myślimy o dzieciach i młodzieży, którzy rozpoczynają rok szkolny myślimy także i o nas samych, o ludziach dorosłych. Bo przecież przez całe życie jesteśmy uczniami, uczymy się. Dowiadujemy się tego, jak żyć, żeby swojego życia nie zmarnować – mówił hierarcha. To ma ogromne znaczenie, kiedy w pierwszy dzień września wspomina się bohaterów walczących o wolność Polski.

Bóg, Honor, Ojczyzna to niezwykłe zawołanie, które ma swoje zakorzenienie także i w naszej wierze – zwrócił uwagę abp Szal. – Bóg to wyraz, że On jest wartością najwyższą. To dlatego rok szkolny rozpoczynamy w kościele przyzywając pomocy Bożej – tłumaczył. – Honor to poczucie godności i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za swoje środowisko i za swoją Ojczyznę. Człowiek honoru nie porzuca z byle jakiego powodu obowiązków i zadań, które zostały mu zlecone – dodał. – Ojczyzna to rzeczywiście rzez wielka, ziemia, to kultura, to ludzie którzy tworzą tę nasza rzeczywistość, to kolebka w której wzrastamy, to dom rodzinny, to ojciec i matka – uzupełnił hierarcha.

Według metropolity przemyskiego to hasło wyszywane na sztandarach wojskowych jest wielkim wyzwaniem dla współczesnego człowieka. – Mimo tego, że współczesny świat nie raz jakby odwraca się od tego i ze wstydem możemy powiedzieć, że za mało jest Pana Boga w naszym życiu. Że wiara we współczesnym świecie jest czasem podrywana, czy po prostu się chwieje – zauważył kaznodzieja.

Na zakończenie metropolita przemyski wyraził głębokie pragnienie, aby wszyscy włączali się w realizację hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”. – Byśmy umieli mieć trochę czasu i serca, by pomyśleć, czy pracować dla Ojczyzny – prosił. Homilię zakończył odczytaniem najpopularniejszej modlitwy za Ojczyznę ułożonej przez ks. Piotra Skargę.

Po Eucharystii najstarszy czołgista Wojska Polskiego, służący w latach 1937-1939 w koszarach w Żurawicy pod Przemyślem 104-letni por. Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz” odsłonił okolicznościowy pomnik gen. Stanisława Maczka, generała dywizji Wojska Polskiego, pułkownika dyplomowanego, dowódcy wojskowego uznawanego za polskiego prekursora broni pancernej.  Na zakończenie abp Adam Szal, metropolita przemyski poświęcił pomnik. Uroczystość zakończył apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem.