Fot. Łukasz Sztolf / Radio FARA

W sobotę, 4 września 2021 r., w kościele pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego na Kazanowie w Przemyślu odbył się 37. Dzień Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Chudzio.

W homilii biskup przypomniał zadanie zlecone już przez św. Pawła: wytrwać w wierze. – Ale jak to zrobić? Bardzo radosny i pełne nadziei jest to widok, gdy obserwator pozostający z boku zobaczy nasze dzisiejsze spotkanie. Tyle rozentuzjazmowanej młodzieży, która zgromadziła się w imię Chrystusa, pod sztandarami Ruchu Apostolstwa Młodzieży – wprowadzał kaznodzieja zaznaczając, że widok młodzieży zawsze napawa optymizmem. – Bo w młodości jest nadzieja, jest przyszłość. Jest to także przyszłość Kościoła. Nawet do naszych czasów bardzo mocno  dotarły te słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodzieży: wy jesteście nadzieją Kościoła – mówił kaznodzieja.

Następnie przyszedł czas na refleksję nt. kondycji Kościoła i jego przyszłości. – I można by się nie martwić widząc to spotkanie, a obraz najbliższej przyszłości Kościoła przedstawiałby piękną i radosną rzeczywistość. Ale niestety tak nie jest. To prawda, że jesteście nadzieją Kościoła, ale już nie jest takie pewne, czy ten Kościół na naszych terenach w najbliższej przyszłości będzie tak mocny i będzie obejmował choćby współczesne rozmiary, choćby ilość wiernych. Nie jest też takie pewne pozostanie was wszystkich w Chrystusowym Kościele – powiedział bp Krzysztof Chudzio.

Wytłumaczył także młodym, że „Pan Jezus obiecywał swoim uczniom niebo, ale nie obiecywał im łatwego życia na ziemi. – Kazał przechodzić przez ciasną bramę i wybierać drogę, która prowadzi w górę – powiedział biskup. – Okazuje się, że nie jest łatwo w dzisiejszym świecie zachować wierność, zachować wiarę. Złe idee propagowane przez różne współczesne media przenikają jednak głęboko do wspólnot Dzieci Bożych. Ich autorem zawsze jest odwieczny wróg Pana Boga, szatan – tłumaczył.

Hierarcha przypomniał, że człowiek otrzymał od Pana Boga najwspanialszy dar jakim jest wolność. – Jednak nie może być tak, że moja wolność komuś wyrządza krzywdę. Grzech zawsze wyrządza krzywdę – powiedział biskup dodając, że drugim popularnym słowem w społeczeństwie jest „tolerancja”. – A przecież nie ma i nie może być tolerancji dla zła – apelował mocno. Dlatego niebezpieczeństwo utraty wiary jest bardzo realne. – Dlatego nie jest takie pewne, jak będzie wyglądał Kościół w przyszłości. Pewne będzie wtedy, kiedy wy będziecie pewni, że nie utracicie wiary – zauważył kaznodzieja.

Przypomniał także, że współcześni ludzie nie chcą wierzyć w piekło, które jest zawsze efektem grzechu i odejścia od Pana Boga. – Trzeba o tym pamiętać, ale strach przed karą nie może stać się motywem naszego życia chrześcijańskiego. Trzeba zobaczyć Miłosierdzie Boże i nieskończoną Miłość Boga do każdego z nas. Bóg proponuje nam zbawienie – powiedział bp Chudzio zaznaczając, że każdy człowiek jest powołany do życia wiecznego, jednak wybór należy do niego samego.

Na zakończenie kaznodzieja podał kilka elementów, która w sumie mogą utworzyć dobrą strategię przeciwko zakłamaniu, grzechowi i szantanowi. – Dlatego najważniejszym zadaniem powinna być troska o to, by pozostać w jedności z Panem Bogiem oraz pozostać w jedności z Boża wspólnotą to jest z Kościołem. Da się to osiągnąć, ale podstawowym warunkiem jest codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego każdego dnia, życia sakramentalne: spowiedź, niedzielna Msza z Komunią święta i dobre uczynki – zalecał biskup.

Podczas Eucharystii bp Krzysztof Chudzio pobłogosławił 48 młodych do pełnienia funkcji Animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, a nowymi moderatorami świeckimi Ruchu stało się 10 dotychczasowych animatorów. Wręczono również wyróżnienia przyznawane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży – statuetki „Apostolos”. Tradycyjnie już, dopełnieniem świętowania był koncert ewangelizacyjny, prezentacja multimedialna oraz zabawa taneczna połączona ze wspólnym grillowaniem.


W poniedziałek, 6 września 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń” można było usłyszeć ciekawe rozmowy z uczestnikami 37. Dnia Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej: bp. Krzysztofem Chudzio, ks. Pawłem Kubani, Moderatorem Generalnym RAM, ks. Szczepanem Węgłowskim, Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej oraz z nowymi animatorami: Aleksandrą z Iwonicza, Aleksandrą z Lecki i Sylwestrem z Łańcuta.