W środę, 8 września 2021 r., odbyła się XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego do Sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej połączona z XXII Dożynkami Powiatowymi. Uroczystej Eucharystii w intencji funkcjonariuszy i rolników przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

W homilii biskup zwrócił uwagę, że Maryja jest mocno zapisana w historii człowieka. – Ona uczy nas jak składać swoje życie w Bożych rękach. A kto tak czyni włącza się zawsze w historię zbawienia i będzie ją pisał w sposób bardzo piękny. Dlatego postawa Matki Najświętszej jest aktualna na wszystkie czasy i w każdym miejscu – podkreślił kaznodzieja.

Biskup zachęcał zebranych, aby swoim życiem świadczyli o Bogu. – Każdy z nas ma być człowiekiem Bożym. To jest ktoś kto odpowiada na Boże zaproszenie, przyjmuje wyzwania do których Pan Bóg go wzywa. On wybiera każdego z nas do spełnienia konkretnej misji – powiedział kaznodzieja. – To także misja służb mundurowych, to misja służb samorządowych, misja powołanych do kapłaństwa, zakonu. Misja rolników i wszystkich ludzi świeckich. Jesteśmy powołani do wielkich zadań niezależnie od tego, co robimy i czym się zajmujemy – dodał.

Biskup zauważył też, że często strój pokazuje pełnione przez ludzi funkcje, a Pan Bóg każdego wzywa, by przyoblekał piękny „strój duchowy”. – Żeby być pięknym jak Maryja, żeby odbijać w sobie oblicze Jej jedynego Syna Jezusa Chrystusa, bo wszyscy mamy być Jego obrazem – zauważył hierarcha. – Ten strój jest wezwaniem do tego, żeby godnie reprezentować poszczególne służby. Żebyśmy byli dumni z tego kim jesteśmy i co czynimy – dodał.

Hierarcha zauważył także ogrom pracy wszystkich służb mundurowych. – Pełnicie trudną, ale potrzebną nam wszystkim służbę. To wy dokładacie wysiłku, aby zapewnić ład i porządek, chronić granic, pomagać w sytuacjach kataklizmów czy pożarów. To wy jesteście wezwani, żeby tez pomagać ludziom odkrywać ich godność, kiedy się zagubią, znajdują się w więzieniach. Dzięki Wam możemy się czuć bezpiecznie w naszym życiu codziennym – powiedział bp Jamrozek.

Kaznodzieja podkreślił również, że zadania, które Pan Bóg zleca funkcjonariuszom wymagają ofiarnego zaangażowania, wrażliwości na drugiego człowieka, poczucia odpowiedzialności i ogromnej cierpliwości. – Potrzebujecie zatem duchowej mocy, tak potrzebnej w waszej codziennej misji. I o te moce dzisiaj się chcemy modlić. Jestem przekonany, że po to przybyliście tutaj, żeby o te dary tak bardzo potrzebne zabiegać. Żeby też dziękować Panu Bogu za Jego błogosławieństwo w minionym roku, co podobnie też czynią rolnicy, którzy tutaj przybyli – powiedział hierarcha.

Życzył także mundurowym, aby zakładając swoje stroje służbowe zawsze starali się być ludźmi pełnymi „serdecznego miłosierdzia”, jak mówi św. Paweł. – A miłosierdzie to  jest litość na widok ludzkiej biedy czy nieszczęścia – podkreślił kaznodzieja.

Biskup Jamrozek wyraził także ogromną wdzięczność za zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka tak licznie przybyłym członkom służb mundurowych, jak i obecnym rolnikom powiatu leżajskiego. – Chcę też podziękować rolnikom, bo dzięki waszej pracy my możemy korzystać z tego dobra, jakim jest chleb codzienny. Jest to na pewno dla nas wszystkich wezwanie, żeby ten chleb szanować, go nie marnować, bo jest wielu ludzi, którzy tego chleba potrzebują  powiedział kaznodzieja.

Zwracając się dalej do rolników zachęcał ich do modlitwy w intencji obfitych plonów. – Proście o to, żeby Pan Bóg pobłogosławił waszej pracy. Żeby to ziarno, które jest zasiewane, żeby ono wydało bardzo obfite plony. Modlę się, żeby te zdroje łaski Pan Bóg rozlewał na wszystkich nas tutaj obecnych – apelował bp Jamrozek.

Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Bożej Leżajskiej, w którym mundurowi przyrzekli coroczne pielgrzymowanie w dniu 8 września przed Jej Cudowny Obraz w leżajskim sanktuarium.

Do sanktuarium przybyli również parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz rolnicy z wieńcami dożynkowymi, gdyż pielgrzymka połączona była z XXII Dożynkami Powiatowymi.

***
10 września 2021 r., w programie „W rytmie wydarzeń”,  mogliśmy wysłuchać relacji z tego wydarzenia: