Szkoła Lektora Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym i katechetycznym 2021/2022
zaplanowana jest w poszczególnych dekanatach lub parafiach Archidiecezji Przemyskiej.

Szkoła Lektora skierowana jest do lektorów i kandydatów na lektorów
od klasy VII szkoły podstawowej i starszych.

Przewidywane jest cztery spotkania w dekanatach lub parafiach,
o których terminach poinformują Dekanalni Duszpasterze LSO.

Dekanalnych Duszpasterzy LSO chcących zorganizować w swoim rejonie (parafia, dekanat) kurs lektorski
lub otrzymać pomocne materiały, prosimy o kontakt z Diecezjalnym Duszpasterzem LSO
(ks. Łukasz Jastrzębski, kom. 519 031 522).

Zwieńczeniem dekanalnej lub parafialnej Szkoły Lektora jest obrzęd odnowienia przyrzeczeń Lektora
oraz obrzęd wprowadzenia w grono Lektorów podczas dorocznej pielgrzymki
Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej w maju/czerwcu 2022 roku.